Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту


Новини


Кафедра державного управління і місцевого самоврядування – це команда однодумців, прагненням якої є поєднання зусиль у справі розвитку науки державного управління, зміцнення кадрового потенціалу державної служби та органів місцевого самоврядування задля процвітання української держави.


27 березня 2017 року

27 березня 2017 року науковці кафедри державне управління та місцеве самоврядування взяли участь у роботі науково-практичній конференції «Добровільне об’єднання територіальних громад в умовах поліетнічності та багатомовності», яка була присвячена формуванню засад стійкого розвитку об'єднаних територіальних громад Південних районів Одеської області. Захід був організований за сприяння Міжнародного Фонду "Відродження" кафедрою української та іноземних мов. У роботі конференції взяли участь: Саханєнко Сергій Єгорович, доктор наук державного управління, професор, голова Асоціації дослідників державного управління, який розкрив динаміку процесів добровільного об’єднання територіальних громад на Одещині та представив результати моніторингу процесів добровільного об’єднання територіальних громад на Півдні Одеської області. Надолішній Петро Іванович, доктор наук державного управління, професор зробив презентацію "Етнонаціональна обумовленість процесу формування територій громад області".
25 березня 2017 року

25 березня 2017 р. відбулася презентація кафедри державного управління і місцевого самоврядування в межах проведення заходу «День відкритих дверей», на якій були представлені були історія кафедри, основні наукові продукти та короткий огляд основних навчальних дисциплін.
24 березня 2017 року

24 березня 2017 р. працівники кафедри взяли участь у прибиранні території, закріпленою за кафедрою. Захід приурочувався до Дня відкритих дверей.23 березня 2017 року

23 березня 2017 р. відбулося чергове засідання кафедри, на якому було розглянуто такі основні питання:
1. Захист дисертаційного дослідження здобувача кафедри Лужецької Н.А. на тему: «Механізм реалізації державної політики щодо запобігання та протидії наркоманії» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління (наук. керівник проф. Приходченко Л.Л.).
2. Про участь професорсько-викладацького складу кафедри у профорієнтаційній роботі серед учнівської молоді, державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування та запрошення на День відкритих дверей (ст. викл. Чижова С.М.).
3. Про завдання кафедри щодо організації проведення стажування слухачів 1 курсу денної форми навчання та практики слухачів 2 курсу заочної форми навчання (доц. Попов М.П.).
4. Про організацію та проведення «Фестивалю науки» (проф. Саханєнко С.Є., викладачі з пропозиціями до Плану заходів).
5. Про підготовку до 22-ї річниці НАДУ та ОРІДУ НАДУ при Президентові України (доц. Давтян С.Г.)
6. Про розгляд і рекомендацію до друку монографії «Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід» (автор Попов С.А.)15 березня 2017 року

Професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Саханєнко С.Є взяв участь у семінарі «Підтримка децентралізації в Україні: зміцнення партнерства на регіональному та місцевому рівнях». Організатором семінару виступила організація економічного співробітництва і розвитку ( ОЕСР).


3 березня 2017 року

Професор, доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Саханєнко С.Є. був присутнім за черговій сесії Куцубської сільської ради Миколаївської області, на якій одноголосно було підтримано запропонований виконкомом проект рішення щодо ухвалення «Стратегії Куцурубської об’єднаної громади до 2026 р.», яка окреслює шляхи розбудови першої на Миколаївщині об’єднаної сільської громади.


3 березня 2017 року

Крупник А.С., член Координаційної ради доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівник Аналітичного центру Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення, взяв участь в організаційному засіданні Робочої групи з питань створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства, створеної у складі Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Президентові України, що відбулося в Адміністрації України під головуванням Заступника Глави Адміністрації Ростислава Павленка та Віце-прем’єр-міністра, Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Генадія Зубка.


2 березня 2017

Викладачі кафедри державного управління і місцевого самоврядування: завідувач кафедри, Приходченко Л.Л., доктор наук з державного управління, професор, Крупник А.С., доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент, Оганісян М.С., доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент, Давтян С.Г., доцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент, – взяли участь у семінарах з підвищення кваліфікації посадових осіб органів публічної влади Херсонської області, які проводилися на базі Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Зазначені семінари проводяться на виконання плану-графіку навчання державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад в ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2017 рік.
01 березня 2017 року

Крупник А.С., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», Саханєнко С.Є., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, експерт Асоціації сприяння самоорганізації населення Голинська О. В., доцент кафедри економічної та фінансової політики, консультант Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень, експерт Асоціації сприяння самоорганізації населення, взяли участь у семінарі, який проводився у межах проекту ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» «Біляївській об’єднаній громаді – комплексний розвиток» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Захід відбувся у приміщенні Impact Hub Odessa (в. Грецька, 1а, м. Одеса). Організатори порушили актуальні питання: процес розробки Стратегій та планів розвитку територіальних громад, їх реалізація в умовах реформ; залучення додаткових ресурсів для вирішення місцевих проблем (Крупник А.С.), новації щодо бюджетування на місцевому рівні, розвиток програмно-цільового методу (Голинська О.В.), регламентація участі громадськості у місцевому розвитку, Статут територіальної громади (Саханєнко С.Є.).
27 лютого 2017 року

Крупник А.С., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», Саханєнко С.Є., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Голинська О. В., доцент кафедри економічної та фінансової політики, взяли участь у роботі «круглого столу» на тему: «Удосконалення планування місцевого та регіонального розвитку в Одеській області за участі громадськості». Дискусія була організована Асоціацією сприяння самоорганізації населення спільно із фінансово-економічними службами Одеської обласної державної адміністрації.
24 лютого 2017 року

Доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Оганісян М.С. взяв участь у проведенні тематичного семінару для працівників юридичних служб територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій Одеської області, що відбувся га базі Головного територіального управління юстиції в Одеській області, провівши з присутніми учасниками дискусію на тему: «Етична інфраструктура державної служби».22 лютого 2017 року

Викладачі кафедри державного управління і місцевого самоврядування: Саханєнко С.Є., професор кафедри, д.держ.упр, професор, Давтян С.Г., доцент кафедри, к.держ.упр., доцент, Крупник А.С., доцент кафедри, к. політ.н., доцент, Піроженко Н.В., доцент кафедри, к.держ.упр., доцент, - практики, що беруть активну участь у створенні територіальних громад та підготовці стратегічних планів діяльності органів публічної влади щодо розвитку територій, взяли участь у роботі виїзного семінару-практикуму, який відбувся у селищі Доброслав Лиманського району Одеської області, що проводився у рамках короткострокового тематичного семінару «Стратегічний та проектний підхід в управлінні місцевим розвитком» з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей

21-22 лютого 2017 року

Доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Крупник А.С. взяв участь у роботі міжнародної конференції з питань політики «Інновації для більшої доказовості та участі в розробці політики», що відбулася в Алмати.Архів новин