Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Видавнича діяльність

Загальна інформація

Вийшло друком

Навчально-методичне
та наукове забезпечення дисциплін

Наукові фахові видання

До уваги авторівЗагальна інформаціяПро видавництво ОРІДУ НАДУ при Президентові України

      Видавництво Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України було засновано в 1999 році.
     Сьогодні видавництвом інституту здійснюється повний технологічний цикл робіт з підготовки й видання літератури. Видавництвом здійснюється редагування й коректування текстів, верстка й дизайн публікацій. Є значна нормативна база з видавничої справи, велика база словникових довідників і сучасне програмне забезпечення. Видавництво зареєстроване в державному комітеті інформаційної політики, телебачення й радіомовлення України і має Свідоцтво "Про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції", серія ДК №1434 від 17.07.2003 р.
     В інституті встановлена міні-друкарня, за допомогою якої виходить у світ численна наукова і навчально-методична література.
     Видавництвом ОРІДУ НАДУ при Президентові України ведеться випуск різних видів видань: монографій, підручників, конспектів лекцій, навчальних посібників, іншої навчально-методичної літератури. Основними виданнями є збірники наукових праць "Актуальні проблеми державного управління" і "Теоретичні та прикладні питання державотворення", що внесені в перелік наукових спеціалізованих видань України в галузі "Державне управління".
     Збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України "Актуальні проблеми державного управління" видається з 1999 року. Він є періодичним друкованим виданням, що має свідоцтво державного комітету інформаційної політики, телебачення й радіомовлення України. Постановою Вищої атестаційної комісії України від 10.05.2000 р. №1-02/5 він внесений у перелік №5 наукових спеціалізованих видань. Перереєстрований в 2009 році (Постанова Президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1-05/5), Наказ МОН №241 від 09.03.2016
     Видання має міжнародний стандартний номер серійних видань ISSN 1993-8330. (Лист начальника бібліографічного відділу Алена Руколя від 19 березня 2007 року).
     Також видавництвом інституту публікується збірник наукових праць "Теоретичні та прикладні питання державотворення" - електронне періодичне спеціалізоване видання, розміщене на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html.). Збірник наукових праць виходить із 2007 року. Видання зареєстроване Постановою Вищої атестаційної комісії України № 2-05/2 від 13 лютого 2008 року, Наказ МОН №241 від 09.03.2016 як електронне наукове спеціалізоване видання.
     Видавництво бере участь у спеціалізованих виставках, на яких публікації Інституту викликають неабиякий інтерес відвідувачів. Цей інтерес викликаний тим, що на сторінках наших видань кожен може знайти ґрунтовні відповіді на питання, що стосуються державотворення в Україні як самостійної незалежної держави.
     Література, що виходить у світ, відповідає високим стандартам якості продукції. Наприклад, монографія В. Г. Таранця "Арії. Слов'яни. Руси: Походження назв Україна й Русь" стала лауреатом загальнонаціонального конкурсу "Українська мова - мова єднання".
     Діяльність видавництва не обмежується лише випуском літератури. Налагоджуються контакти з розповсюджувачами літератури ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Здійснюються реальні кроки у створенні мережі поширення видань серед вищих навчальних закладів, бібліотек і книгарень, центрів перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів, інших закладів, які цікавляться питаннями менеджменту й державного управління.
     Запрошуємо до співробітництва авторів і розповсюджувачів літератури. Контактна особа - Патик Олександр Вікторович (65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, тел. (048) 705-97-48.


65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22
тел. (048) 705-97-48
E-mail: izdatel@oridu.odessa.ua