Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)   В рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід» 26 жовтня 2018 року відбулось засідання секції №8 «Реформування системи професійного навчання публічних службовців». Добре підготували та чітко і організовано провели засідання секції голова – доцент кафедри публічного управління та регіоналістики, к.держ.упр. Давтян С.Г., заступник голови секції, начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів інституту, аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики Липовська С.О., секретар секції, завідувач сектором проведення семінарів за державним замовленням відділу підвищення кваліфікації кадрів інституту, к.держ.упр. Привалова Н.В.
   До розгляду на засіданні секції надійшло двадцять тез виступів, в тому числі від відомих вчених та практиків галузі науки публічне управління та адміністрування, а саме від: Савкова Анатолія Петровича, д.держ.упр., проф., першого віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України, Сороко Володимира Миколайовича, к.т.н., доцента, начальника відділу забезпечення якості освіти НАДУ з існуючих проблем методології розроблення професійного стандарту в сфері публічного управління; Пашко Людмили Андріївни, професора кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ, д.держ.упр., професора щодо актуальності відновлення Президентського кадрового резерву керівних кадрів вищого корпусу державної служби; Якубовського Олексія Петровича, професора кафедри регіональної політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, з теоретико-методологічних питань формування персоналу публічної служби; Білорусова Сергія Георгійовича, директора Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, кандидата технічних наук, доцента, заслуженого працівника освіти України з питань стратегічних пріоритетів щодо надання освітніх послуг та організації діяльності Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, Ярмистого Миколи Васильовича, директора Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установ, підприємств та організацій, к.держ. упр. щодо питань визначення потреб як складової реформування системи професійного навчання публічних службовців, Колісніченко Наталі Миколаївни, к.держ.упр., доцента, завідувача кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України, з проблем лінгвокреативності як однієї з основних умов іншомовної комунікації публічних службовців. Особливу активність з обговорення удосконалення системи професійного навчання публічних службовців проявили старші викладачі кафедри української та іноземних мов ОРІДУ НАДУ при Президентові України Васильєва Галина Василівна, Кемарська Тамара Георгіївна, Яцун Євгенія Матвіївна, а також слухачі та аспіранти інституту та інших вишів України.
   Підсумком роботи секції були розроблені учасниками засідання рекомендації щодо реформування існуючої системи професійного навчання публічних службовців.

Фотогалерея додається.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©