Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Перелік інформації, обов’язкової до оприлюднення відповідно до статті 15 Закону України
«Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про вищу освіту»Місією Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є формування творчої, всебічно розвинутої особистості з якостями справжнього лідера і компетентностями професіонального менеджера для наукової й практичної роботи в органах публічної влади та у сфері соціально-економічної діяльності з метою підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку країни.
Цінності: Людина, Довіра, Духовність, Лідерство-служіння, Відповідальність, Професіоналізм. Порядність
Візія: Інститут орієнтується на міжнародне співробітництво, прагне до рівня високих світових досягнень у підготовці службовців органів публічної влади та управлінців вищої ланки.
Інститут - потужний та ефективний надавач освітніх послуг, надійний партнер для органів влади та бізнес-структур
Повноваження, основні завдання, напрями діяльності інституту
Звіт про роботу Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України у 2020 році
Звіт директора за 2019 - 2020 навчальний рік
План виховної роботи Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України на 2020-2021 навчальний рік
План виховної роботи Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України на 2019-2020 навчальний рік
План роботи Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2021 рік (зі змінами)
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про запобігання корупції»
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Указ Президента України
«Про створення Львівського, Одеського і Харківського філіалів Української Академії державного управління»
Указ Президента України
«Про Положення про національний заклад (установу) України»
Указ Президента України
«Питання Національної академії державного управління при Президентові України»
Розпорядження Президента України
«Про Програму організації навчання голів, заступників голі, керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів заступників голів районних рад»
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»
Постанова Кабінету Міністрів України
«ПОРЯДОК підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться стажування слухачів Національної академії»
СТАТУТ
Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
між керівництвом Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України і трудовим колективом Інституту, в особі профспілкового комітету на 2018 - 2020 роки
Положення про заохочення працівників, здобувачів вищої освіти та зовнішніх стейкхолдерів
1) Необхідні запитувачам форми і бланки надаються відділом документообігу та контролю (к. 116).
2) Робоче місце для заповнення бланків запитів щодо доступу до публічної інформації знаходиться у залі електронних носіїв інформації (к. 110).