Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Магістерська підготовка за спеціальністю 073 «Менеджмент»Прийом на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста,
магістра, що отримані за будь-яким напрямом (спеціальністю).


З можливістю навчання за освітньо-професійними програмамиКонкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань та з урахуванням середнього балу диплому про вищу освіту


Вступ на основі диплому бакалавра

Вступ на основі диплому магістра/спеціаліста

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська – за вибором) Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська – за вибором) або вступний іспит з іноземної мови
Тестування з менеджменту та адміністрування

*Єдиний вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Результати 2020 - 2021 року.

Оцінювання проводиться за 200-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів. Особи, які на вступному іспиті набрали менше 100 балів до не допускаються до складання наступних іспитів та до участі у конкурсіЕтапи вступної кампаніїВступники на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)
бакалавра, спеціаліста, магістра

Денна / Заочна форма навчання

Реєстрація вступників для складання ЄВІ з 11 травня 2021 – до 03 червня 2021 (до 18:00)
Початок прийому заяв та документів 15 липня 2021 року
Закiнчення прийому заяв та документiв 23 липня до 18:00 2021 року
для осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 22 червня 2021 – до 25 червня 2021
Вступний іспит з іноземної мови, (у випадках, визначеними цими правилами) 30 червня 2021 року
Основна сесія ЄВІ 30 червня 2021 року
Строки проведення фахового вступного випробування 19-30 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 31 липня 2021 року
Дата оголошення першого списку рекомендованих на загальних умовах 31 липня 2021 року
Виконання вимог зарахування не пізніше 18:00 07 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 12 серпня 2021 року


ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬ ВСТУПНИКИ (ТІЛЬКИ КОПІЇ):

Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання

Копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом про базову або повну вищу освіту) на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, засвідчену в установленому порядку

Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (на основі здобутого ступеня бакалавра)

Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)

Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см

Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

Копію військового квитка (для вступників на денну форму навчання).


Абітурієнт особисто пред'являє оригінал документу про освіту (диплом), паспорт та військовий квиток (посвідчення про приписку)

Вартість та строки навчання спеціальність 073 "Менеджмент" (вступ 2020 року)

Денна форма навчання: 1,4 роки

Заочна форма навчання:1,4 роки

15 535,00 грн за семестр

8 610,00 за семестр

Плата за весь період навчання:
46 605,00 грн.

Плата за весь період навчання:
25 830,00 грн.

Документи для ознайомлення:

Правила прийому на навчання до інституту в 2021 році;

Порядок подання електронних заяв;

Положення про приймальну комісію;

Положення про апеляційну комісію

Склад приймальної комісії

Приймальна комісія

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua