Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

281 «Публічне управління та адміністрування» з наданням ступеню магістр


Інститут здійснює прийом слухачів на магістерську підготовку за спеціальністю: на денну, заочну, заочну (з елементами дистанційної) форми навчання за державним замовленням та за договором. На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).


З можливістю обрання вибіркових компонент

Конкурсний відбір здійснюється за результатами трьох вступних випробувань.

За договором

За держзамовленням

Вступ на основі раніше здобутого
ступеня бакалавра

Вступ на основі раніше здобутого
ступеня магістра/ОКР спеціаліста

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська – за вибором) Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська – за вибором) або комп’ютерне тестування з іноземної мови Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська – за вибором)
Комп'ютерне тестування з державно - управлінських, соціально - економічних, політико - правових, історико - культурних питань
Cпівбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування

*Єдиний вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. Результати 2020-2021 року.

Оцінювання проводиться за 200-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів. Особи, які на вступному іспиті
набрали менше 100 балів не допускаються до складання наступних іспитів та до участі у конкурсіЕтапи вступної кампаніїВступники на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра

Денна /Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів 1 квітня 2021 року липень
Закiнчення прийому заяв та документiв 23 липня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань 04 травня – 30 липня 2021 року (за окремим графіком, затвердженим вченою радою інституту)
Вступний іспит з іноземної мови, у випадках визначених VII розділом Правил прийому 30 червня 2021 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 12 серпня


Документи, що подають вступники

ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ

ЗА ДОГОВОРОМ


Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та спеціалізацію

Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та спеціалізацію

Оригінал та копія диплома(ів) про вищу освіту,
додаток до нього

Оригінал та копія диплома(ів) про вищу освіту,
додаток до нього

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління
персоналом органу, установи, організації, де працює особа

Копія трудової книжки, засвідчена службою управління
персоналом органу, установи, організації, де працює особа

Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)

Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації)

Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків

Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків

Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см

Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см

Довідка про віднесення посади до відповідної категорії, підкатегорії, рангу, з вказаним стажем державної служби та загальним стаховим стажем, з обов’язковим зазначенням реєстраційного номеру, дати та печаткою установи, організації, де працює особа, яка вступає до інституту

Оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту

Оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту

Копію свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу або копію свідоцтва про зміну імені (інші документи, що підтверджують зміну імені вступника (у разі розбіжностей в ПІБ вступника, зазначеного в документах)

Копію свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу або копію свідоцтва про зміну імені (інші документи, що підтверджують зміну імені вступника (у разі розбіжностей в ПІБ вступника, зазначеного в документах)

Копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

Копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).


!!!Копії документів без пред’явлення оригіналу не приймаються!!!


ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 01 квітня 2013 р. № 255:

за денною формою

за заочною та
заочною (з елементами дистанційної) формами

«за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади, що належать до посад державної служби категорії “А”, “Б”, “В” або віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.» «за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби категорії “А”чи “Б” або віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники.»

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (НАДС)

за заочною формою

«приймаються державні службовці, посади яких належать до посад державної служби підкатегорії Б3 категорії "Б", категорії "В", та посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра*/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.»


Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

• особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

• особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

• вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року.


ЗА ДОГОВОРОМ

Приймаються особи, які мають вищу освіту (прийом здійснюється відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти, затверджених МОН)


Вартість та строки навчання 281 «Публічне управління та адміністрування»
(вступ 2020 року)
Форма навчання

Вартість за семестр (грн.)

Плата за весь період навчання (грн.)

Денна (1,4 роки) 15 535,00 46 605,00
Заочна (1,4 роки) 8 610,00 25 830,00Документи для ознайомлення:

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
65062, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13