Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

19 листопада 2007 року відбулося організаційне засідання
Громадської ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

       19 листопада 2007 року відбулося організаційне засідання Громадської ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який утворено з метою забезпечення громадської участі при вирішенні завдань приведення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування південного регіону України у відповідності до потреб суспільства та кращих світових стандартів в процесі реформування інституту.

       Основними завданнями Громадської ради є:

  • вироблення механізмів постійної громадської оцінки якості державної служби і впровадження на цій основі незалежного аудиту системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
  • сприяння вдосконаленню механізмів взаємодії інституту з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об'єднаннями, науковими організаціями, засобами масової інформації та іншими підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких зосереджена у сфері державного управління.

       Серед напрямів, за якими Громадська рада здійснює свою діяльність, важливе місце займають:
  • вивчення громадської думки та надання пропозицій щодо розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
  • підготовка та проведення громадського обговорення концепції реорганізації Інституту та проектів нових вимог до державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, критеріїв та процедур оцінки якості державних послуг та якості підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
  • опрацювання пропозицій і зауважень, отриманих за результатами консультацій з громадськістю, з питань формування і реалізації державної політики у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
  • сприяння науковим дослідженням у сфері державного управління;
  • систематичне інформування громадськості про результати своєї діяльності, прийнятті рішень та стан їх виконання;

      На організаційному засіданні затверджено склад громадської ради, обрано голову і керівника секретаріату:

Філіпчук
Володимир Станіславович
Голова Громадської ради ,депутат Одеської міської ради, Герой України, заслужений працівник промисловості України, почесний громадянин міста Одеси, кандидат економічних наук
Козік
Анатолій Антонович
Керівник секретаріату Громадської ради
Арабаджи
Георгій Іванович
кандидат економічних наук
Буратинський
В'ячеслав Васильович
голова федерації профспілок Одеської області
Білорусов
Сергій Георгійович
директор Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій, кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України
Бойко
Валерій Олексійович
начальник відділу кадрової роботи апарату Вінницької обласної державної адміністрації
Георгієнко
Вадим Миколайович
голова громадської організації "Наші діти"
Гриневецький
Сергій Рафаїлович
народний депутат України, заступник голови Народної партії України, голова Одеської обласної організації Народної партії України
Демченко
В'ячеслав Григорович
виконавчий директор Одеського регіонального відділення Асоціації міст України та громад
Кіссе
Антон Іванович
депутат Одеської обласної ради, доктор політичних наук
Матюх
Оксана Володимирівна
генеральний директор Одеської обласної державної телерадіокомпанії
Нєнов
Іван Георгійович
кандидат політичних наук, доцент
Ровинський
Юрій Олександрович
начальник Одеського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, кандидат наук з державного управління
Рудомьоткіна
Олена Андріївна
голова Херсонського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації "Центр "Розвиток демократії", директор Херсонського обласного центру практичної психології і соціальної роботи управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації
Салабай
Олександр Васильович
керівник представництва Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Одеської області

       Велику роль в організації роботи Громадської ради відіграватиме її голова. Він очолює роботу ради, скликає засідання, головує на них, вносить пропозиції до порядку денного та розподіляє обов'язки між членами Громадської ради, контролює діяльність секретаріату Громадської ради, представляє Громадську раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації. Цілком зрозуміло те, що головою Громадської ради одноголосно обрано Філіпчука Володимира Станіславовича - Героя України, депутата Одеської міської ради, заслуженого працівника промисловості України, почесного громадянина міста Одеси, кандидата економічних наук, академіка Міжнародної Академії наук, професора управління і бізнесу Міжнародного Слов'янського університету, президента благодійного фонду "Надежда, Добро и Благосостояние".
       Ми запрошуємо до співпраці всіх, хто має пропозиції щодо модернізації системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення їх кваліфікації, покращення навчального процесу та зміцнення іміджу інституту.

Фотоматеріали.