Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Підготовка бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент»
здійснюється на базі повної загальної середньої освіти
(небюджетна конкурсна пропозиція)

Конкурсний відбір проводиться за сумою балів з 3-х предметів, зазначених у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання та з урахуванням середнього балу атестату:

Для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» необхідні результати ЗНО з таких предметів:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Історія України або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) або біологія, або географія, або фізика, або хімія
Мінімальний прохідний бал для кожного з предметів – 100 балів.

Заяви на денну та заочну форму навчання про участь у конкурсному відборі до інституту подаються тільки в електронній формі


Етапи вступної кампанії

На базі повної загальної середньої осваіти

Денна форма

Заочна форма

Реєстрація е-кабінетів вступників з 01 липня з 01 липня
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які мають право вступати на основі співбесіди, вступних іспитів 16 липня 2021 року,
до 18:00
21 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами ЗНО 23 липня 2021 року,
до 18:00
13 серпня 2021 року
Строки проведення інститутом співбесід, вступних іспитів 17 – 19 липня 2021 року 15 – 16 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 18:00 години
23 липня 2021 року
не пізніше 18:00 годин
13 серпня 2021 року
Дата оголошення першого списку рекомендованих на загальних умовах не пізніше 28 липня 2021 року не пізніше 14 серпня 2021 року
Виконання вступниками вимог до зарахування не пізніше
18:00 годин 05 серпня 2021 року
не пізніше
18:00 годин 20 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників не пізніше
16 серпня 2021 року
не пізніше
23 серпня 2020 року

Документи, що подають вступники (тільки копії)

 • Електронна заява

 • Копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього

 • Копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2018 - 2021 роках

 • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство

 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду

 • Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см

 • Документи, що дають право на вступ за спеціальними умовами*

 • Копію військового квитка чи посвідчення про приписку до призовної дільниці

* У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається вступником до заяви.


Право на зарахування за результатами співбесіди до
Інституту на бакалаврську підготовку за спеціальністю 073 «Менеджмент» мають особи

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10 - 14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений інститутом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України

 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року

 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов

 • особи, які в 2020 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану

 • особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2020 року включно

Абітурієнт особисто пред'являє оригінал документу про освіту (атестат або диплом), паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку), а також документи, що дають право на втуп за спеціальними умовами. Абітурієнт заповнює особисто в приймальній комісії в разі подання заяви в паперовій формі.

Вартість та строки навчання спеціальність 073 "Менеджмент" (вступ 2020 року)

Денна форма навчання: 4 роки Заочна форма навчання: 4 роки
11 950,00 грн. за семестр 5 175,00 грн. за семестр
Плата за весь період навчання:
95 600,00 грн.
Плата за весь період навчання:
61 730,00 грн.

Документи для ознайомлення:

Приймальна комісія працює з 8:30 до 17:15 за адресою:
65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22 (площа 10 Квітня)
тел. (048) 705-97-12; (048) 705-97-11; (048) 705-97-13; е-mail: priem@oridu.odessa.ua