Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Видавнича діяльність

Загальна інформація

Вийшло друком

Навчально-методичне
та наукове забезпечення дисциплін

Наукові фахові видання

До уваги авторівВийшло друкомШановні колеги, читачі!

       Видавництво ОРІДУ НАДУ при Президентові України пропонує вашій увазі літературу, що вийшла з друку останнім часом. Це книги, присвячені вирішенню широкого кола проблем сучасного державотворення, розвитку місцевого самоврядування, управління галузями національної економіки, завданням сучасного менеджменту організацій. У пропонованих виданнях подаються науково-практичні розробки, що віддзеркалюють новітні здобутки в науці управління, досліджується зарубіжний досвід. Як відомо, управлінська наука охоплює широкий спектр дисциплін і є синтезом досягнень різних наук: гуманітарних, природничих, точних та інших. І тому література з державно-управлінських питань стане в пригоді спеціалістам різних напрямків, викличе зацікавленість не лише у професіоналів – публічних службовців, а й у всіх, хто вивчає секрети управління.Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 8 жов. 2021 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. – 340 с.Зміст у електронному вигляді


Технології тайм-менеджменту в управлінській діяльності державних службовців: монографія / Л.Л. Приходченко, Н.В. Піроженко, М.П. Кернова, І.М Синчак ; під заг. ред Л.Л. Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2021. – 180 с.Зміст у електронному вигляді


Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали XІІ наук. інтернет-конф. за міжнар. участю для аспірантів та докторантів, 28 трав. 2021 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. – 300 с.Зміст у електронному вигляді


Колісніченко Н. М. Iншомовна комунікація у науковій діяльності: навч. посіб. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. – 146 с.Зміст у електронному вигляді


Порівняльне публічне управління та адміністрування [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 28 травня 2021 р. / за заг. ред. Н.М. Колісніченко. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. – 164 с.Зміст у електронному вигляді


Колісніченко Н. М. Методологічне забезпечення освітньої діяльності: навч. посіб. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. – 120 сЗміст у електронному вигляді

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали XXII Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 22 квіт. 2021 р. — Одеса : ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2021. — 484 с.Зміст у електронному вигляді


Яроміч С.А., Красностанова Н.Е., Привалова Н.В. Самоменеджмент: теорія, практика, словник: навч. посіб. – Одеса : ОРІДУ, 2021. – 136 с.Зміст у електронному вигляді


Регіональне управління : навч. посіб. / М. М. Іжа, Л. Л. Приходченко, С. Є. Саханенко та ін. ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 652 с.Зміст у електронному вигляді


Колісніченко Н. М. Іншомовна комунікація у підготовці публічних службовців: європейський досвід та українські реалії: монографія / Н. М. Колісніченко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 216 с.Зміст у електронному вигляді


Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. (до 25-річчя заснування інституту). 9 жов. 2020 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 372 с.Зміст у електронному вигляді Програма


Формування інвестиційного механізму розвитку територій: індикатори та стратегічні імперативи: монографія / А.Г. Ахламов, Л.М. Карпенко, С.М. Козинський, І.В. Швець; за заг. ред.: А.Г. Ахламов, Л.М. Карпенко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 236 с.Зміст у електронному вигляді


Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс]: матеріали XІ наук. Інтернет-конф. за міжнар. участю для аспірантів та докторантів. 29 трав. 2020 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. – 286 с.Зміст у електронному вигляді


Сучасний менеджмент : моделі, стратегії, технології : матеріали XXI Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 23 квіт. 2020 р. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2020. — 642 с.Зміст у електронному вигляді


Публічне управління: традиції, інновації, глобальні тренди : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 11 жов. 2019 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. – 324 с.Зміст у електронному вигляді Програма


Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали IX Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 25 трав. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 232 с.Зміст у електронному вигляді


Карпенко Л. М. Статистика: навч. посіб. / Л. М. Карпенко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. – 184 с.Зміст у електронному вигляді


Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології : матеріали XX Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 18 квітня 2019 року. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. — 444 с.Зміст у електронному вигляді


Козуліна С.О. Право в публічному управлінні : навч. посіб. / С.О. Козуліна, Ю.О. Ровинський, К.І. Ровинська. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. – 174 с.Зміст у електронному вигляді


Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для України: монографія / Драгомирецька Н.М., Дружинін С.С., Думинська С.В., Жилавська Р.П., Ковальова Ю.В. / за заг.ред. д.держ.упр., професора Н. М. Драгомирецької. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2019. – 238 с.Зміст у електронному вигляді


Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 26 жов. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 520 с.Зміст у електронному вигляді Програма

Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали IX Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 25 трав. 2018 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – 232 с.Зміст у електронному вигляді

Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: матеріали XIX Всеукр. щоріч. студент. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. 26 квітня 2018 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 252 с.Зміст у електронному вигляді Програма

Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи [Електронний ресурс] : матеріали VІІІ Міжнар. наук. Інтернет-конф. аспірантів та докторантів з державного управління, 26 трав. 2017 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 222 с.Зміст у електронному вигляді

Публічне управління: від теорії до практики [Електронний ресурс] : матеріали симпозіуму до 15-річчя утворення кафедри державного управління і місцевого самоврядування 25 лист. 2016 р. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 132 с.Зміст у електронному вигляді


Попередні публікації