Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайтуЗагальна характеристика


Кафедра інформаційних технологій та систем управління створена у червні 2004 року. Засновником та першим завідувачем кафедри був к.е.н., доцент Логвінов Валерій Григорович. З вересня 2011 року кафедру очолює к.ф-м., доцент Пігарєв Юрій Борисович.
На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: к.т.н., доцент Бекетова Олена Анатоліївна, к.т.н., доцент Макарова Ірина Олегівна, к.п.н., доцент Куспляк Ігор Сергійович, робота яких неодноразово високо оцінювалась і відзначалась керівництвом інституту, а також Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною радою, Національною академією державного управління при Президентові України.
Місією кафедри є посилення інформаційно-телекомунікаційної складової професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, підвищення їх професійного рівня в галузі інформатизації органів державного управління.
Пріоритетними завданнями кафедри є:
- якісна підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі науки "Державне управління";
- участь у підготовці та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
- проведення прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами розвитку галузі науки "Державне управління";
- забезпечення органів публічного управління та органів місцевого самоврядування Півдня України експертно-консультативними, інформаційно-аналітичними, науково-методичними послугами з питань інформатизації органів державного управління, а саме: впровадження системи електронного документообігу, електронного цифрового підпису, розробки електронних адміністративних регламентів, системи управління якістю надання інформаційних послуг за стандартами ISO 9001:2000 тощо.
Основна робота кафедри пов'язана з організацією та проведенням навчання слухачів за кваліфікаційним рівнем "магістр державного управління" на факультеті державного управління за денною, вечірньою, заочною та заочно-дистанційною формами навчання, а також студентів за кваліфікаційним рівнем бакалавр спеціальності "Менеджмент" на факультеті менеджменту за денною та заочною формами навчання. На кафедрі також здійснюється наукове керівництво аспірантами та здобувачами, які навчаються за науковим спрямуванням "Державне управління".
Кафедра забезпечує викладання 17 дисциплін, у тому числі: 7 модулів дисциплін за спеціальністю "Державне управління", 7 дисциплін за спеціальністю "Менеджмент організацій", 2 дисципліни за програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також 1 дисципліна для аспірантів денної форми навчання.
На факультеті державного управління кафедра забезпечує викладання модуля "Сучасні інформаційні технології і системи в державному управлінні" нормативної дисципліни "Інформаційна політика в Україні" та нормативної дисципліни "Статистичні методи в державному управлінні".
З 2007 року кафедра є провідною в підготовці слухачів за спеціалізацією "Інформатизація державного управління". Впровадження даної спеціалізації ставить за мету ліквідувати прогалину у підготовці магістрів з державного управління, надавши їм можливість не тільки ознайомитись з тенденціями розвитку індустрії інформаційно-телекомунікаційних технологій, яка прогресує надзвичайно високими темпами, а й отримати відповідні знання та уміння з їх використання у професійній діяльності.
У лютому 2010 року відбувся перший випуск слухачів, які навчались за спеціалізацією "Інформатизація державного управління". Дипломи магістрів державного управління отримали керівники організаційно-кадрових та загальних відділів, інформаційно-аналітичних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, сільські голови, працівники ІТ - сектору.
Крім того, викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на факультеті менеджменту організації, а також проведення занять за програмами короткотермінових тематичних семінарів у Центрі підвищення кваліфікації кадрів Інституту.
Для студентів факультету менеджменту викладаються такі дисципліни: інформаційні системи та технології, економічна інформатика, економетрія, комп'ютерні мережі та телекомунікації, електронна комерція, інформаційні системи в менеджменті, інформаційні системи і технології в управлінні організаціями та основи теорії економічних ризиків.
Кафедра співпрацює з комунальним підприємством "Обласний інформаційно-аналітичний центр", спорідненими кафедрами НАДУ при Президентові України та інших вищих навчальних закладів м. Одеса та інших міст України, кафедрою інформаційних технологій Гданського університету (Польща) тощо.
Дисциплінами спеціалізації на цьому факультеті є: інформатизація органів державного управління, комп'ютерні мережі та телекомунікації, електронний документообіг та електронне управління на регіональному та місцевому рівні, а також факультативна дисципліна - адміністративні послуги у електронному вигляді. Усі перераховані дисципліни є інноваційними, їх програми побудовані на використанні сучасних знань та зарубіжного досвіду.
Тематика наукових досліджень кафедри спрямована на розроблення системно-концептуальних засад інформаційно-аналітичної діяльності у сфері державного управління, реінжиніринг адміністративно-управлінських процесів, дослідження теоретико-методологічних засад формування електронного урядування, методологічні аспекти впровадження електронного документообігу, розробку методичних положень з організації інформаційної взаємодії органів влади, дослідження механізмів формування системи надання державних електронних послуг, формування принципів побудови та механізмів функціонування електронного архіву.
У рамках Комплексної науково-дослідної теми Інституту (2006-2007 рр.) кафедрою виконано науково-дослідну роботу "Розроблення єдиного інформаційного середовища як засобу вдосконалення взаємодії органів влади". Протягом останніх двох років на кафедрі проводилося наукове дослідження за темою "Формування регіональної системи надання електронних державних послуг: на прикладі Одеської області". В її виконанні брали участь викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри. Виконані науково-дослідні роботи мали практичну реалізацію, її положення були використані в навчальному процесі Інституту та в якості науково-методичного забезпечення під час реалізації регіональної програми інформатизації Одеської області.
У 2010-2012 роках проводилися наукові дослідження за окремими напрямками: розробка системно-концептуальних засад інформаційно-аналітичної діяльності у сфері державного управління; реінжиніринг адміністративно-управлінських процесів;
- дослідження теоретико-методологічних засад формування електронного урядування;
- методологічні аспекти впровадження електронного документообігу;
- розробка методичних положень по організації інформаційної взаємодії органів влади;
- дослідження механізмів формування системи надання державних електронних послуг.
Працівники кафедри беруть участь у реалізації програми інформатизації Одеської області (Інформаційна Одещина). У результаті співпраці з органами публічної влади Одеської області на базі інституту розгорнуто спеціалізований комп'ютерний клас для вивчення технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
За роки свого існування викладачі кафедри брали участь у міжнародних навчальних програмах за проектами USAID, DFID, TEMPUS TASIS, міжнародного фонду "Відродження", Польська допомога 2006-2009, конференціях, виступали організаторами науково-практичних семінарів
Завдяки успішної організації та проведення спільно з ТОВ "Панасонік Україна Лтд" та компанією "Альфа Інжиніринг" навчально-методичного семінару Ефективне використання інтерактивних комплексів у навчанні" для науково-педагогічних працівників та представників навчальних закладів м. Одеса інститут отримав в якості благодійної допомоги інтерактивний комплект на базі інтерактивної дошки Elite Panaboard Panasonic UB-T580 та мультимедійного проектору Panasonic LCD Projector PT-ST10E.
Разом з комунальним підприємством "Обласний інформаційно-аналітичний центр" кафедра є ініціатором і організатором щорічного науково-практичного семінару в режимі відеоконференції до Всесвітнього дня телекомунікацій та інформаційного суспільства на тему "Інформаційне суспільство і сталий розвиток".
Кафедра була представлена на першому міжнародному форумі з електронного урядування - "International Ukrainian E-Governance Forum", проходив у м. Київ в період з 26-28 листопада 2012 року, приймала роботу в реалізації проекту "Формування партнерства громадськості та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку е-урядування" підтриманого Міжнародним фондом "Відродження", брала участь у другому міжнародному форумі "Електронне врядування - відкрита влада для мешканців", що тривав за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Львівської міської ради 15-16 листопада 2012 року в м. Львів. Кафедра була представлена і в роботі школи електронного урядування "Бібліотека як складова електронного діалогу влади і громади" (м. Миколаїв) та "Smart city: електронні технології для забезпечення розвитку локальної демократії та сталого міського розвитку" (м. Вінниця). Протягом 2013-2014 років викладачі кафедри беруть участь у проекті "Від "єдиного вікна" до електронних послуг" у якості експертів (учасники проекту: координатор проектів ОБСЄ в Україні, Одеська обласна державна адміністрація, Одеська обласна рада).
Протягом червня-липня 2013 р. викладачі кафедри були членами журі Національного конкурсу впроваджених проектів в сфері електронного урядування, який реалізовувся за підтримки Фонду "Відродження" та Асоціації міст електронного урядування.
Представники кафедри також є учасниками проекту "Українське прозоре місто: Пілотна модель електронного управління для покращення надання адміністративних послуг" підтриманого та фінансованого Європейською Комісією. Проходили стажування в м. Мартін, Словаччина та Міністерстві адміністрації та цифрових технологій Польщі.
У лютому-травні 2014 р. викладачі кафедри були задіяні у якості експертів у проекті ПРООН "100 міст - крок вперед. Моніторинг інструментів електронного урядування, як основи надання електронних адміністративних послуг".

Адреса: 65009 м.Одеса, вул.Генуезька, 22,
к.341 - викладацька, к. 201 - зав.кафедри

Електронна пошта: kafinftech@oridu.odessa.ua

Телефон: 8 (048) 70-59-759, зав. кафедри 70-59-72; 70-59-78

Матеріально-технічна база

№ аудиторії
Призначення приміщення
201
Кабінет завідувача кафедри
341
Викладацька
306, 307
Комп'ютерні класи


   Методист кафедри:


  Граматик Ольга Віталіївна

  Посада:   методист кафедри
  Функціональні обов'язки:   Організаційне забезпечення діяльності кафедри та навчального процесу