Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Кафедра економічної та фінансової політики

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова школа

Наукова діяльність

Знакові події та досягнення

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиЗагальна характеристикаМісія кафедри

Наша місія – формування та розвиток у випускників спроможності до розроблення, удосконалення та забезпечення дієвості фінансових та економічних механізмів (інструментів) публічного управління та адміністрування, які сприятимуть забезпеченню фінансовими ресурсами сталого розвитку країни та її регіонів, мотивації суб’єктів господарювання до соціальної відповідальності та раціонального природокористування.

Історична довідка

Кафедра створена у квітні місяці 1998 року. Перша назва кафедри - "Кафедра економіки, фінансів та інформаційних технологій". З перших днів роботи її очолював д.е.н., професор Ясінський В.Л.

Кафедра неухильно зростала якісно та кількісно, що дало можливість в подальшому на її базі організувати та відділити ще дві кафедри: "Менеджменту організацій" в 2002 році, та "Інформаційних технолог ій та систем управління" в 2004 році.

З 1999 до липня 2020 року кафедру очолював доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ахламов Анатолій Геннадійович. З урахуванням нових вимог до складу дисциплін, які викладаються у 2004 року кафедру була перейменована в кафедру економічної та фінансової політики, яка є структурним підрозділом факультету публічного управління та адміністрування (раніше “державного управління”) ОРІДУ НАДУ.

З 1 липня 2020 року кафедру очолює доктор наук з державного управління, професор Миколайчук Микола Миколайович. Миколайчук М.М. є одним з перших випускників ОРІДУ НАДУ (тоді ще Одеського філіалу Української Академії державного управління) за спеціальністю державне управління (1997 рік). В інституті працює з жовтня 1997 року. За цей час перебував в Інституті на посадах: провідного спеціаліста навчального відділу, старшого викладача кафедри економіки, фінансів та інформаційних технологій, начальника навчально-методичного відділу, начальника навчально-методичного управління, декана факультету державного управління, професора кафедри економічної та фінансової політики.

Кафедра забезпечує проведення комплексу робіт щодо організації та забезпечення навчального процесу підготовки здобувачів освітнього рівня бакалавр, магістр та доктор філософії за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”. Зокрема вибіркової компоненти за напрямом “Економічна і фінансова політика та підприємництво” для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”. Окремі викладачі кафедри задіяні у процесі підготовки здобувачів вищої освіти за іншими спеціальностями та в системі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Завдання

Основні завдання кафедри обумовлені Стратегією розвитку Національної академії державного управління при Президентові України, Планом дій ОРІДУ НАДУ при Президентові України та Пріоритетами розвитку ОРІДУ НАДУ та полягають у наступному:

 • 1. Забезпечення якісної підготовки професійних кадрів для системи державного управління і місцевого самоврядування;
 • 2. Розвиток навчально-методичного забезпечення програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”;
 • 3. Проведення наукових досліджень з актуальної проблематики фінансово-економічної політики;
 • 4. Розвиток співробітництва із зарубіжними установами, що здійснюють підготовку професійних кадрів і ведуть наукові дослідження у сфері публічного управління та адміністрування;
 • 5. Творча співпраця з центральними і регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, спрямована на:

  • • Виявлення чинників впливу на розвиток внутрішнього ринку територій, їх продовольчу та економічну безпеку;
  • • Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку територій;
  • • Прогнозування результатів соціально-економічного розвитку територій;
  • • Удосконалення методики стратегічного екологічного оцінювання проектів та методики оцінювання наслідків управлінських рішень;
  • • Обґрунтування шляхів удосконалення бюджетного та податкового менеджменту.

Міжнародне співробітництво

Представники кафедри беруть участь в міжнародних проектах і програмах, діловим партнером яких виступає Інститут та НАДУ при Президентові України. Серед найбільш значущих проектів, що були реалізовані за останні роки за участю викладачів кафедри:

 • Міжнародний проект Австрійської Агенції розвитку та Програми розвитку організації об’єднаних націй (ААР/ПРООН) «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
 • Проект «Партнерство для розвитку міст», що впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади.

Очікуване місце роботи випускників

Випускники можуть працювати на посадах, пов’язаних з виконанням організаційних, розпорядчих, контрольних, експертних, аналітичних, консультативних та інших функцій публічного управління, аналітиком, експертом, радником чи консультантом з економічно-фінансових питань.Харітонова Наталія Валеріївна

Посада: провідний фахівець кафедри


Функціональні обов'язки: організаційне забезпечення діяльності кафедри та навчального процесу.


Адреса: 65062 м.Одеса, вул.Генуезька, 22, к.412

Телефон: (048) 705-97-53

Телефон завідувача кафедри: (048) 705-97-52

Електронна пошта завідувача кафедри: mykolaychuk@oridu.odessa.ua

Електронна адреса кафедри: economica@oridu.odessa.ua