Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Кафедра української та іноземних мов

Новини

Загальна характеристика

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Знакові події та досягнення

Науково-педагогічні працівники

Науково-комунікативні
заходиЗагальна характеристикаГрафік проведення мовного клубу 2020-2021Місія кафедри

Наша місія - забезпечення мовної підготовки кадрів нового типу системи публічного управління та менеджменту, що володіють на високому рівні державною діловою мовою, реалізують знання і компетенції в сфері іншомовної професійної та міжкультурної комунікації.

Історична довідка


Історія кафедри: дата утворення - 1996 рік.

Етапи становлення: в 1996 р. викладалися англійська та французька мови, з 1998 р. - німецька та українська мови.

На сьогодні викладаються: «Ділова українська мова в публічному управлінні», «Професійна іноземна мова в публічному управлінні», «Ділова українська мова в державному управлінні», «Іноземна мова в професійній діяльності», «Професійно-орієнтована іноземна мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування», «Основи наукового мовлення» (для аспірантів), «Методологічне забезпечення освітньої діяльності», «Мистецтво комунікації та презентації наукових результатів іноземною мовою», «Іноземна мова в професійній діяльності дослідника публічного управління та адміністрування».

Ключем успіху кафедри є унікальність пропонованих методик; постійний зв'язок з цільовою аудиторією та реагування на її потреби; поєднання інновацій та традицій у викладанні мов задля підготовки нового покоління фахівців сфери менеджменту та публічного управління.

Завідувачі кафедри : 1996-1997 рр. - к.філол.н. Войцеховський П.М., 1997-1998 рр. - к.пед.н., доцент Галюк А.В. (в.о.), 1998-2001 рр. - д.філол.н., професор Таранець В.Г., 2001- 2012 рр. - к.філол.н., доцент Сазикіна Т.П., 2012 - 2015 рр. к.філол.н., доцент Черняєва І.А., з вересня 2015 р. - к.н.держ.упр., доцент Колісніченко Н.М.

Досягнення в динаміці: у 1996 р. на кафедрі працював один кандидат філологічних наук; в 2011 р. на кафедрі працювали один доктор філол. наук, професор (за сумісництвом) та шість кандидатів наук. У 2019-2020 н.р. - 8 викладачів, із них 4 кандидатів наук, 2 доцентів. На кафедрі готують свої дисертаційні дослідження з публічного управління та адміністрування 3 аспіранта.

Завдання

Основні завдання кафедри української та іноземних мов:

  • постійний зв'язок з цільовою аудиторією та реагування на її потреби;
  • поєднання інновацій та традицій у викладанні мов задля підготовки нового покоління фахівців сфери менеджменту та публічного управління.

Міжнародне співробітництво

У співпраці з сектором міжнародних зв'язків кафедра надає інформацію слухачам та студентам про різні програми для одержання грантів з метою навчання за кордоном, де знання іноземних мов є обов'язковим. Викладачі кафедри допомагають слухачам та студентам правильно заповнювати іноземною мовою відповідні аплікаційні форми, мотиваційні листи, біографічні дані.

Викладачі постійно співпрацюють з видавничим відділом ОРІДУ НАДУ при Президентові України і допомагають у перекладі розширених анотацій та статей іноземною мовою. Викладачі кафедри зібрали та продовжують збирати фільми іноземними мовами, які демонструються під час занять з метою поглибленого розуміння та покращення усного мовлення. З цією ж метою викладачі прослуховують та опрацьовують зі слухачами та студентами новини, що передаються супутниковими каналами. Кафедра активно співпрацює з представниками зарубіжних вищих навчальних закладів, органів публічної влади, інституцій та організацій: Європейського Союзу, Німеччини, Франції. На заняттях з викладачами постійно працюють стажисти з Німеччини.Костенюк Наталія Іванівна

Посада: провідний фахівець кафедри


Функціональні обов'язки: Організаційне забезпечення навчального процесу.


Телефон: 70-59-765


Адреса: 65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к. 300

Телефон: (0482) 70-59-765

Електронна пошта завідувача кафедри: ird@ukr.net

Електронна адреса кафедри: in.mov.oridu@gmail.com