Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова школа

Наукова діяльність

Знакові події та досягнення

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Загальна характеристика


Місія кафедри

Наша місія - Місія кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук – підготовка фахівців, здатних забезпечити планування і розробку відповідних викликам часу управлінських рішень щодо формування та реалізації ефективної та результативної публічної політики у соціальній та гуманітарній сфері

Історична довідка

Кафедра гуманітарних та соціально-полдітичних наук – найстарша кафедра ОРІДУ НАДУ, була створена у 1996 році. В процесі свого становлення та зростання кафедра пройшла декілька етапів. Перша кафедра соціально-гуманітраного профілю була утворена 30 серпня 1996 року і називалася кафедрою політології та соціальної політики, яка майже через рік, у 1997 році, отримала нову назву – кафедра соціально-політичних наук. У 2000 році кафедра отримала назву – філософських та соціально-політичних наук, а з 2017 року почала назватися кафедрою гуманітарних та соціально-політичних наук. Її організатором та першим завідувачем був професор Олексій Петрович Якубовський – перший ректор ОРІДУ НАДУ, Заслужений працівник народної освіти. З 2017 року по теперішній час кафедру очолює д.держ.упр., професор Попов Сергій Афанасійович.

Кафедра – єдина в ОРІДУ НАДУ, яка здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за трьома спеціалізаціями:
1. Публічна політика та управління соціально-гуманітарним розвитком
2. Публічне управління галуззю охорони здоров’я
3. Публічна політика в сфері культури

Одним із масштабних загальноінститутських проектів, що започаткувала кафедра, стали щорічні круглі столи із керівниками та практиками сфери публічного управління щодо проблем якості практичної підготовки публічних службовців в соціальній та гуманітарній сфері.

Кафедра має потужну матеріально-технічну, методичну базу, підготовлений штат науково-педагогічних працівників, які своєю працею створюють сучасний конкурентоздатний освітній продукт в системі професійної підготовки публічних службовців.

За підсумками 2017-2018 навчального року кафедра зайняла 1 місце в рейтингу кафедр інституту.

Завдання

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук має багато завдань, серед яких:

 • реалізація освітніх програм, навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти;
 • теоретична розробка і практична реалізація змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;
 • підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення навчального процесу з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою;
 • опрацювання різноманітних форм і методів виховної роботи зі студентами;
 • керівництво науково-дослідною роботою здобувачів та аспірантів;
 • організація науково-педагогічної діяльності кафедри з метою постійного підвищення професійної компетентності викладачів кафедри шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих лекцій, практичних занять, взаємних відвідувань навчальних занять;
 • постійних обмін професійним досвідом і новітніми здобутками професійної роботи шляхом обговорення на методологічних і методичних семінарах кафедри провідних проблем організації навчального процесу;
 • збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи шляхом відображення його в індивідуальних та колективних науково-методичних публікаціях;
 • виконання планів щодо наукової підготовки кадрів і підвищення кваліфікації викладачів, рекомендація їх для навчання в аспірантурі, стажування на споріднених кафедрах у провідних вищих навчальних закладах України та в зарубіжжі;
 • керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри, міжкафедральних семінарах;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;
 • проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл та коледжів з метою здійснення профорієнтаційної роботи; організація виховних та просвітницьких заходів для молоді.

Міжнародне співробітництво

Кафедра бере участь в гуманітарних та соціально-політичних міжнародних проектах і програмах, діловим партнером яких виступає інститут. Серед найбільш значущих проектів, що були реалізовані за останні роки за участі викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та слухачів кафедри регіональної політики та публічного адміністрування:

 • Програма залучення експертів Центру міжнародного співробітництва (GIZ, ФРН);
 • Міжнародна освітня програма підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління, що реалізується НАДУ при Президентові України спільно із міжнародною організацією «Україна в Європі»;
 • Програма стажування аспірантів з проведенням індивідуального наукового дослідження в Університеті адміністративних наук м. Шпайєр (ФРН).
 • Міжнародна наукова конференція «Єврепейський Союз – криза та кордони у ХХІ столітті»; Румунія, м.Ясси, Університет Александра Іоана Куза;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Культура та місто»; Польша, м.Вроцлав, Вроцлавський університет;
 • Міжнародна асоціація україністів (МАУ), яка проводить дослідження в сферах історії України, української культури, української мови та літератури;
 • Міжнародне товариство розвитку та сталого розвитку (ISDS - Японія);
 • Міжнародна експертна група по супроводу процесу запровадження лікарського самоврядування в Україні;
 • Світова федерація українських лікарських товариств;
 • Міжнародний симпозіум "Сучасні культурні практики розвитку громади" за участю делегації Лондонської школи мистецтв, англійської мови та драми Університету Лоуборо (професор Найджел Пауль Вуд, доктор Роберт Джордж Гарленд, доктор Антоні Лігуорі, доктор Джиліана Марі Уайтлі);
 • Українсько-турецький "круглий стіл" на тему: "Безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні: історія та сучасні виклики"

Очікуване місце роботи випускників

Територіальні підрозділи: Мінсоцполітики, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти, культури, молоді та спорту;

- Державні служби і агенції: Державна служба з питань праці, Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО, Державна міграційна служба;

- Пенсійний фонд, Фонд загальнообов’язкового соціального страхування, Фонд соцзахисту інвалідів;

- Місцеве самоврядування: посади у представницьких та виконавчих органах місцевої влади, територіальних центрах надання соціальних послуг;

- Суб’єкти публічного права: посади на підприємствах державного і комунального сектору, у наукових закладах і науково-дослідних установах.

А також політичні партії, громадські організації, міжнародні організації, соціально-культурні і гуманітарні проекти.ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ
В 2018 році
ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ
В 2017 році


Худенко Ніна Анатоліївна

Посада: провідний фахівець кафедри


Функціональні обов'язки: організаційне забезпечення навчального процесу


Адреса: 65062 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к. 318

Телефон: (048)-70-59-788

Електронна адреса кафедри: kafedragcpn@oridu.odessa.ua