Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Наукова школа

Знакові події та досягнення

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиЗагальна характеристикаМісія кафедри

Наша місія - ми робимо публічне управління України кращим, шляхом професійної підготовки активних та відповідальних лідерів змін, що створюють умови для сталого розвитку країни.
До головних активів кафедри відносяться відданість справі, забезпечення можливостей творчої самореалізації для викладачів, студентів, слухачів, аспірантів, доброзичливе відношення і довіра отримувачів наших освітніх продуктів та послуг.

Історична довідка

Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування є випусковою кафедрою з підготовки магістрів за спеціалізацією «Місцеве самоврядування». Створена у березні 2010 року як структурний підрозділ факультету державного управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
За весь період існування кафедри її очолювали д.політ.н., професор Іжа М.М., д.держ.упр. Молодожен Ю.Б., д.філос.н., професор Балабаєва З.В. З 2016 року кафедру очолює доктор наук з державного управління, професор Пахомова Тетяна Іванівна, автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт.
Сьогодні кафедра регіонального управління та публічного адміністрування – провідний навчально-науковий центр надання високоякісних освітніх та консультаційних послуг з питань підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.
Навчальний процес на кафедрі забезпечують фахові викладачі-практики, які мають великий досвід у розробці і впровадженні методології місцевого самоврядування та регіонального управління. Зокрема: 4 доктори наук, професори; 4 кандидати наук, доценти.
Викладання здійснюється в спеціалізованих аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами для забезпечення мультимедійних презентацій, сучасних інформаційних технологій в публічному управлінні.
За участю кафедри в Одеському регіональному інституті державного управління підготовлено десятки магістрів за спеціальністями «Державне управління» та "Публічне адміністрування".
З 2016 р. у відповідності із відкриттям нової спеціальності «Публічне управління та адміністрування» на кафедрі створена спеціалізація «Місцеве самоврядування».

Завдання

Основні завдання кафедри:
Колектив кафедри регіональної політики та публічного адміністрування будує свою діяльність на основі Програми підготовки магістрів зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування » у відповідності із Стратегією розвитку Національної академії державного управління при Президентові України на 2017-2021 роки, Планом дій ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2016-2020 роки, Пріоритетами розвитку ОРІДУ НАДУ на 2016-2020 роки та визначає у своїй діяльності наступні завдання:

 • якісна підготовка професійних кадрів для системи державного управління і місцевого самоврядування;
 • розвиток навчально-методичного забезпечення програми підготовки магістрів і бакалаврів публічного управління та адміністрування;
 • проведення наукових досліджень з актуальної проблематики регіональної політики та публічного адміністрування;
 • творча співпраця з центральними і регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування Півдня України з метою залучення до навчального процесу практичних працівників, вивчення потреб органів публічної влади в професійному навчанні, допомога в організації науково-експертної діяльності;
 • розвиток співробітництва із зарубіжними установами, що здійснюють підготовку професійних кадрів і ведуть наукові дослідження у сфері публічного адміністрування.

Міжнародне співробітництво

Проект Твіннінг «Підтримка розвитку та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні» за фінансування ЄС.
Проект «Сталий розвиток об’єднаних громад, малих міст та селищ Одеської області» спільно з Фондом Ганса Зайделя (ФРН), Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною радою.
Проект з розробки бакалаврської програми з публічного управління та адміністрування спільно з НАДУ при Президентові України та Берлінською вищою школою економіки і права (ФРН).

Кафедра бере участь в багатьох міжнародних проектах і програмах, діловим партнером яких виступає Інститут. Серед найбільш значущих проектів, що були реалізовані за останні роки за участю викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та слухачів кафедри регіональної політики та публічного адміністрування:

 • Програма залучення експертів Центру міжнародного співробітництва (GIZ, ФРН);
 • Міжнародна освітня програма підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління, що реалізується НАДУ при Президентові України спільно із міжнародною організацією «Україна в Європі»;
 • Програма стажування аспірантів з проведенням індивідуального наукового дослідження в Університеті адміністративних наук м. Шпайєр (ФРН).
 • Проект Твіннінг «Підтримка розвитку та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні» за фінансування ЄС.
 • Проект «Сталий розвиток об’єднаних громад, малих міст та селищ Одеської області» спільно з Фондом Ганса Зайделя (ФРН), Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною радою.
 • Проект з розробки бакалаврської програми з публічного управління та адміністрування спільно з НАДУ при Президентові України та Берлінською вищою школою економіки і права (ФРН).

Очікуване місце роботи випускників


Успішна кар'єра випускника – це не лише його особисті досягнення, це показник якості освіти, отриманої в інституті. При розробці освітніх програм на кафедрі робиться акцент на практичну спрямованість, кваліфікацію викладачів, що мають досвід роботи в органах публічної влади. Слухачі обов’язково проходять стажування в міністерствах, агентствах, міськрадах та інших органах виконавчої влади і місцевого самоврядування. Унікальна система професійної підготовки з року в рік доводить свою ефективність: наші випускники після завершення навчання не мають проблем з працевлаштуванням на посади в органи публічної влади, бізнес – структури, громадські організації, володіючи компетеностями, які дозволяють самостійно приймати ефективні рішення, набувати нові знання та опановувати інноваційні технології управління.
Випускники можуть працювати на посадах, пов’язаних з виконанням організаційних, розпорядчих, контрольних, експертних, аналітичних, консультативних та інших функцій публічного управління, аналітиком, експертом, радником чи консультантом з економічних питань, децентралізації, соціальної відповідальності, в міжнародних організаціях представляти України чи свій регіон щодо питань місцевого самоврядування та сталого розвитку.Клименко Анастасія Сергіївна

Посада: провідний фахівець кафедри


Функціональні обов'язки: організаційне забезпечення діяльності кафедри та навчального процесу; облік, систематизація та зберігання документів кафедри; забезпечення функціонування спеціалізованої навчальної аудиторії № 210.


Адреса: 65062 м.Одеса, вул.Генуезька, 22, к.218

Телефон: 8 (048) 705 97 95

Телефон завідувача кафедри: 8 (048) 705 97 85

Електронна пошта завідувача кафедри: tipakhomova@ukr.net

Електронна адреса кафедри: kaf.rppa17@oridu.odessa.ua