Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту


1.1.     Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування була утворена у березні 2010 року як структурний підрозділ факультету державного управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Створення нової кафедри обумовлено потребою українського суспільства у професійних кадрах, здатних забезпечити, з одного боку, якісний розвиток інституцій громадянського суспільства, розширення їх компетенцій у громадському житті, а також - реалізацією політичного курсу на розширення економічних повноважень регіонів і підвищення ефективності місцевого самоврядування.
    З 2010-2014 роки Одеський регіональний інститут державного управління підготовив 83 магістра (34 магістра за денною формою навчання, 49 магістрів за заочною формою навчання) за спеціальністю 8.15010008 "Публічне адміністрування". Освітньо-професійна програма підготовки магістрів публічного адміністрування розроблена Національною академією державного управління при Президентові України спільно з Вищою школою управління та права (Берлін) за сприяння Німецького товариства технічної співпраці (GTZ) та підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччини. В Одеському регіональному інституті державного управління кафедра регіональної політики та публічного адміністрування була випускною за цією спеціальністю.
1.2. Матеріально-технічна база

218 - викладацька
219 - кабінет завідувача кафедри
210 - спеціалізована навчальна аудиторія
1.3. Напрями розвитку кафедри:

    Основними завданнями кафедри є:
- якісна підготовка професійних кадрів для системи державного управління і місцевого самоврядування;
- розвиток навчально-методичного забезпечення програми підготовки магістрів публічного адміністрування;
- проведення наукових досліджень з актуальної проблематики регіональної політики та публічного адміністрування;
- творча співпраця з центральними і регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування Півдня України з метою залучення до навчального процесу практичних працівників, вивчення потреб органів публічної влади в професійному навчанні, допомога в організації науково-експертної діяльності;
- розвиток співробітництва із зарубіжними установами, що здійснюють підготовку професійних кадрів і наукові дослідження у сфері публічного адміністрування
1.4. Контактна інформація


        Адреса: 65009 м.Одеса, вул.Генуезька, 22, к.218
        Електронна пошта: kafpa@oridu.odessa.ua
        Телефон: 8 (048) 705 97 95
        Телефон завідувача кафедри: 8 (048) 705 97 85


1.5. Працівник кафедри:

  Стратієвська Надія Федорівна

Посада:  методист кафедри
Функціональні обов'язки: організаційне забезпечення діяльності кафедри та навчального процесу; облік, систематизація та зберігання документів кафедри; забезпечення функціонування спеціалізованої навчальної аудиторії № 210.