Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту


1.1. Кафедра державного управління і місцевого самоврядування була утворена у листопаді 2001 року як структурний підрозділ факультету державного управління Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Кафедра забезпечує проведення комплексу робіт по організації навчального процесу підготовки слухачів на кваліфікаційний рівень "магістр державного управління" за денною, вечірньо-заочною, заочною та заочно-дистанційною формами навчання, і є провідною в підготовці слухачів за спеціалізацією "регіональне управління".
Основні напрямки діяльності кафедри: підготовка магістрів державного управління, організація і здійснення навчальної та науково-методичної роботи; проведення наукових досліджень; надання фахових консультацій регіональним органам державної влади й місцевого самоврядування з питань, які відповідають профілю кафедри; підготовка бакалаврів і спеціалістів факультету менеджменту організацій; проведення занять за типовою програмою і тематичних семінарів з підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі підвищення кваліфікації кадрів Інституту.


1.2. Матеріально-технічна база

№ аудиторії
Призначення приміщення
213
спеціалізована навчальна аудиторія з технічним забезпеченням навчального процесу: ноутбуки, мультимедійний проектор, копіювальний апарат, телевізор, фліп-чарт, графопроектор
220
кабінет професора, д. держ.упр., Надолішнього П.І.
221
викладацька
229
кабінет завідувача кафедри
1.3. Напрями розвитку кафедри:

МІСІЯ КАФЕДРИ: - кафедра державного управління і місцевого самоврядування - це команда однодумців, прагненням якої є поєднання зусиль у справі розвитку науки державного управління, зміцнення кадрового потенціалу державної служби та органів місцевого самоврядування, задля процвітання української держави.

Завдання кафедри:

  • Задовольняти потреби держави у підготовці високоінтелектуальних фахівців в галузі державного управління, через підвищення соціальних,управлінських, особистісних властивостей слухачів, аспірантів та докторантів кафедри;
  • Сприяти формуванню нової вітчизняної моделі управління в системі публічного управління;
  • Формувати умови, що забезпечують повне розкриття здібностей кожного співробітника кафедри, стимулювати індивідуальне та колективне творче мислення.

1.4.  Адреса: 65009 м.Одеса, вул.Генуезька, 22, к.221
        Електронна пошта: kafedradums@oridu.odessa.ua
        Електронна пошта завідувача кафедри: liudmyla.prykhodchenko@gmail.com
        Телефон: 8 (0482) 70-59-756

1.5. Працівник кафедри:

  Алєксандрова Тетяна Володимирівна

  Посада: методист кафедри
  Функціональні обов'язки:  Організаційне забезпечення навчального процесу.  Завідувач спеціалізованої навчальної аудиторії кафедри №213