Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


6 квітня 2023 року в межах лекційних занять вибіркової навчальної дисципліни «Оцінювання в публічному управлінні» для аспірантів 1 курсу (викладач проф., д.держ.упр. Приходченко Л.Л.) відбулася тематична зустріч із зарошеним професором кафедри менеджменту Поморської Академії в м. Слупську (Польща), проф., д.держ.упр. Володимиром Стрельцовим.

Під час заняття було розглянуто низку питань щодо: політики згуртування, функціонування механізму взаємодії та розподілу повноважень, відповідальності за прийняття управлінських рішень та реалізацію програм і проєктів регіонального розвитку у країнах Європейського Союзу, їх фінансування з різних структурних фондів, запровадження моніторингу та визначення показників і критеріїв оцінювання ефективності і результативності, тощо.

Окрім аспірантів, у тематичній зустрічі взяли участь здобувачі вищої освіти різних форм та курсів навчання, які проводять наукові дослідження з означених питань, їх наукові керівники та викладачі Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка».

Авторський підхід та практичний досвід доповідача викликав неабияку зацікавленість у здобувачів вищої освіти, творча атмосфера сприяла активізації дискусії, тож запитань не бракувало.

Дякуємо Володимиру Стрельцову за відверту розмову, надані матеріали для самостійного опрацювання, практичні поради та рекомендації!

Фотогалерея