Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)


12 лютого 2020 року

У відділі підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України розпочалося підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради.

У період з 11 по 13 лютого відбулася спеціальна короткострокова програма «Ділова українська мова та культура ділового спілкування в органах публічної влади» для 18 осіб.

Головними спікерами програми були: Стойкова Галина Георгіївна - начальник відділу документообігу та контролю, доцент кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, к.філол.н., доцент; Шматоваленко Людмила Сергіївна - завідувач сектору організації семінарів за договорами відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

Слухачі оновили базові знання з ділової української мови за темами: «Українська мова – державна мова в Україні. Поняття національної та літературної мови», «Зміни в українському правописі», «Граматичні форми власних назв. Графічні норми та правила», «Ділові папери як засіб писемної комунікації. Синтаксичні структури ділового тексту», «Особливості уживання числівника в ділових паперах», «Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини залежно від їхньої значини. Особливості вживання дієслівних форм у ділових паперах», «Особливості використання частин мови в діловому тексті», «Особливості вживання прикметників у ділових паперах».

Велику зацікавленість у слухачів викликав тренінг «Управління конфліктами. Конструктивне вирішення конфліктів», який провела провідний фахівець відділу підвищення кваліфікації ОРІДУ НАДУ при Президентові України Кавалерчик Ольга Ігорівна.

В останній день семінару слухачі склали підсумкове тестування.

З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі.

Слухачами було зазначено, що навчальний процес безумовно є актуальним, пізнавальним, за підсумками тестування учасники семінару отримали сертифікати.

Фотогалерея