Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту

Наказ президента Національної академії від 30 січня 2017 р. № 59 "Про дотримання вимог антикорупційного законодавства під час державних іспитів та захисту магістерських робіт слухачів у 2017 році"

Детальніше

Кодекс академічної доброчесності в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Детальніше

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Детальніше

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ ОРІДУ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Детальніше