Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Кафедра публічного управління та регіоналістики

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Науково-педагогічні працівникиПриходченко Людмила Леонідівна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор

Модулі та дисципліни: Стратегічне управління; Публічне управління. Багаторівневе управління; Теоретичні засади регіонального управління в Україні; Аудит адміністративної діяльності; Управління людськими ресурсами; Політичне регіональне лідерство

Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні засади забезпечення ефективності публічного управління, оцінювання державних програм і політик, формування та розвиток механізмів публічного управління, регіонального розвитку, актуальні проблеми розвитку науки державного (публічного) управління.

Громадська діяльність: член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт в галузі науки "Державне управління" МОН України, заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в ОРІДУ НАДУ при Президентові України, заступник голови Науково-експертної ради інституту, член Науково-методичної та Вченої рад інституту, почесний член громадської організації "Еліта держави", член Асоціації докторів наук з державного управління, член Спілки журналістів України.

E-mail: liudmyla.prykhodchenko@gmail.com

Саханєнко Сєргєй Єгоровіч

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор

Модулі та дисципліни: Територіальна організація публічної влади

Сфера наукових інтересів: місцеве самоврядування, регіональне управління, управляння містом

Громадська діяльність: член Спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в ОРІДУ НАДУ при Президентові України, голова ГО «Асоціація дослідників державного управління», голова ГО «Асоціація присяжних України»

E-mail:

Давтян Степан Гургенович

Посада:доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Модулі та дисципліни: «Територіальна організація публічної влади»; «Політична регіоналістика»; «Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях»; «Правові акти місцевих органів публічної влади»

Сфера наукових інтересів: регіональне управління; місцеве самоврядування; формування та розвиток механізмів державного управління; система функціонування та державна політика у сфері публічних закупівель в Україні

Громадська діяльність: Заступник голови Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації; член Громадської ради при Головному управлінні державної фіскальної служби в Одеській області; голова правління Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, публічного управління та адміністрування, менеджменту та керівників проектів»

E-mail: dsg54@ukr.net

Крупник Андрій Семенович

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Модулі та дисципліни: Управління регіональною інфраструктурою

Сфера наукових інтересів: самоорганізація населення у системі місцевого самоврядування, розвиток громадянського суспільства, механізми взаємодії державних, комерційних та некомерційних структур, участь громадськості в управлінні місцевими справами, технології прийняття управлінських рішень, розвиток соціальної інфраструктури, організація праці і документаційне забезпечення керівників і службовців

Громадська діяльність: директор ГО "Одеський інститут соціальних технологій", керівник Аналітичного центру-заступник голови Всеукраїнської громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення", член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України

E-mail: andrew.kroupnik@gmail.com

Оганісян Михайло Сергійович

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Модулі та дисципліни: Стратегічне управління; Управління людськими ресурсами

Сфера наукових інтересів: етика і психологія управління, ментальність українського етносу, загальна соціальна психологія

Громадська діяльність: член Асоціації дослідників державного управління

E-mail: oganis@ukr.net

Піроженко Наталія Вікторівна

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Модулі та дисципліни: Стратегічне управління; Міжсекторні відносини як основа регіональному розвитку; Тайм-менеджмент управлінця; Управління людськими ресурсами; Тайм-менеджмент у професійній діяльності публічного службовця

Сфера наукових інтересів: Соціальна політика і соціальний менеджмент, проекти державно-приватного партнерства, публічні закупівлі, взаємодія органів публічної влади з організаціями другого та третього секторів, стратегічний розвиток територій

Громадська діяльність: експерт з державних закупівель Одеського суспільного інституту соціальних технологій; експерт з питань державних закупівель Світового банку України; член тендерного комітету інституту

E-mail: pirozhenkoodessa@gmail.com

Панченко Ганна Олександрівна

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання:-

Модулі та дисципліни: Публічне управління. Багаторівневе врядування; Теоретичні засади регіонального управління в Україні; Управління людськими ресурсами; Інноваційний розвиток системи регіонального управління

Сфера наукових інтересів: багаторівневе управління; етика публічного управління; регіональне управління; державна мовна політика

Громадська діяльність: член комісії з атестації осіб, осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою; член Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, менеджменту та керівників проектів»

E-mail: annapaalex@gmail.com

Попов Микола Петрович

Посада:доцент кафедри, перший заступник директора

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Модулі та дисципліни: Територіальна організація публічної влади

Сфера наукових інтересів: Публічне управління на регіональному та місцевому рівнях. Розвиток місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади. Закордонний досвід публічного управління

Громадська діяльність: голова науково-методичної ради інституту, голова науково-експертної ради інституту, заступник голови вченої ради інституту

E-mail: popovmykola67@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/hjhjv

Лесик Олена Василівна

Посада: старший викладач кафедри

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання:-

Модулі та дисципліни: Планування та прогнозування розвитку територій; Моніторинг та оцінювання в регіональному управлінні; Планування розвитку територій; Публічне управління. Багаторівневе врядування

Сфера наукових інтересів: теоретичні засади публічного управління, моделювання системи публічного управління та її компонентів, планування, прогнозування та контроль у публічному управлінні, розвиток територій

Громадська діяльність: член Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, менеджменту та керівників проектів»

E-mail: lesik.elena2014@gmail.com

Тодорова Ольга Леонтіївна

Посада: старший викладач кафедри

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання:-

Модулі та дисципліни: Моніторинг та оцінювання в регіональному управлінні

Сфера наукових інтересів: Політика регіонального розвитку

Громадська діяльність: член Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управління, менеджменту та керівників проектів», член Асоціації дослідників державного управління

E-mail: kovinchuk1987@gmail.com

Липовська Світлана Олексіївна

Посада: старший викладач кафедри

Науковий ступінь: -

Вчене звання:-

Модулі та дисципліни: Теоретичні засади регіонального управління в Україні.

Сфера наукових інтересів: регіональне управління, кадрова політика, зайнятість населення.

Громадська діяльність: член Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, менеджменту та керівників проектів».

E-mail: upkk_obl@ukr.net

Дуліна Оксана Василівна

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання:-

Модулі та дисципліни: Управління регіональною інфраструктурою; Правові акти місцевих органів публічної влади

Сфера наукових інтересів: регіональне управління, внутрішній контроль в органах публічної влади

E-mail: oksana_dulina@ukr.net

Архипенко Іван Михайлович

Посада: доцент кафедри публічного управління та регіоналістики

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання:-

Почесне звання:Заслужений працівник сільського господарства України

Модулі та дисципліни: Регіональна економічна політика в Україні

Сфера наукових інтересів: державна політика в економічному розвитку регіонів

Громадська діяльність: член Ради всеукраїнської асоціації областей і міст України

Основне місце роботи: Державне підприємство «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації»

E-mail: arhipenkoim@sm.od.ua
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©