Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Кафедра економічної та фінансової політики

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНауково-педагогічні працівники
Зараз у складі кафедри успішно працюють: д.е.н., професор Ахламов А.Г., д.держ.упр., професор Миколайчук М.М., к.е.н., доцент Козинський С.М., к.е.н., доцент Ковальов Г.І., к.е.н., доцент Куранда Л.О., к.е.н., доцент Кусик Н.Л., д.е.н., доцент Яцкевич І.В., к.держ.упр., доцент Голинська О.В., к.держ.упр., доцент Осадчук С.В., к.е.н. доцент Карпенко Л.М. , методист кафедри Харітонова Н.В.
На запрошення кафедри в навчальному процесі брали участь з лекціями відомі фахівці, як професор А. Яцко (політехнічний інститут, м. Кошелін, Польща), професор М. Еджімовська (університет, м. Гданськ, Польща), професор Майер цу Натруп (університет, м. Росток, Німеччина).

  Ахламов Анатолій Геннадійович

  Науковий ступінь:  доктор економічних наук, кандидат фіз.-мат. наук
  Вчене звання:  професор
  Почесне звання:  Заслужений діяч науки і техніки України
  Посада: завідувач кафедрою економічної та фінансової політики з 1999 р.
  Напрямки наукових досліджень:
 1. моделі та методи прогнозування показників соціально-економічних процесів;
 2. нові виробничі системи (кластери) та їхній вплив на розвиток регіонів;
 3. системи управління складними процесами з використанням систем штучного інтелекту.
Автор більш ніж 100 друкованих робіт, у тому числі сім монографій.

www.atas_25@ukr.net

  Миколайчук Микола Миколайович

  Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
  Вчене звання: професор
  Посада: професор кафедри
  Напрямки наукових досліджень:
 1. Методики діагностики соціально-економічного розвитку регіонів
 2. Автор 3 монографій(1 в співавт.);
 3. 2 навчальних посібника;
 4. 16 навчально-методичних робіт;
 5. 83 наукових статті;
 6. 58 тез виступів на конференціях.

mykmm@meta.ua

   Голинська Олеся Володимирівна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:  доцент
  Посада: доцент кафедри, докторант інституту
  Напрямки наукових досліджень:
 1. Фінансові механізми в публічному управлінні
 2. Механізми управління Державним та місцевими бюджетами
 3. Програмно-цільовий метод бюджетування
 4. Програмування соціально-економічного розвитку
 5. Стратегічне та середньострокове бюджетне прогнозування
 6. Бюджетування та фінансове планування в умовах децентралізації
 7. Індикативне планування
Має 7 монографії та 12 методологічних праць в галузі місцевих бюджетів і більше 40 наукових статей, тез та науково-методичних і методичних робіт. Є консультантом з економічних питань Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (м.Київ), експертом у сфері бюджету та фінансів ряду громадських організацій та Проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються Міністерством фінансів України, зокрема при співробітництві з Євросоюзом та Агенцією США з міжнародного розвитку.

alesiaa@ukr.net
alesia71@ukr.net

  Козинський Сергій Михайлович

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Посада: доцент кафедри
  Напрямки наукових досліджень:
 1. державна інноваційна політика;
 2. соціально-економічний розвиток регіонів.
 3. внутрішній ринок;
 4. історія економічних вчень.

Автор монографії в співавторстві, має більше 120 наукових статей та науково-методичних робіт.

fiziokrat@gmail.com
kozinski@rambler.ru

  Ковальов Георгій Іванович

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада: доцент кафедри
  Напрямки наукових досліджень:
 1. Державні фінанси і бюджетний процес.
 2. Державне управління в економічній сфері.
 3. Управління місцевими фінансами і бюджетом (регіональне управління).
 4. Управління структурними змінами та економічним зростанням.
Автор 4 монографій в співавторстві, має більше 50 наукових статей та науково-методичних робіт.
kovalev.g12@gmail.com

  Куранда Людмила Олексіївна

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада: доцент кафедри
  Напрямки наукових досліджень:
 1. формування ринку землі.
 2. державне регулювання у аграрному секторі економіки.
 3. Державне регулювання соціальних процесів
Більше 60 наукових статей, тез та науково-методичних і методичних робіт.
kuranda0703@gmail.com

  Карпенко Лідія Миколаівна

  Науковий ступінь: доктор економічних наук
  Вчене звання: доцент кафедри
  Посада:  професор
  Наукові інтереси: 
- Стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку територій;
- Механізми бюджетного управління в координатах економічної безпеки;
- Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів;
- Питання світової економіки та фінансово-економічної політики в умовах глобалізаційних змін
- Адміністративний менеджмент: процедурне забезпечення функціонування, модернізація та розвиток адміністрування

Сертифікований міжнародний бізнес-тренер. Автор понад 180 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 8 монографій у співавторстві, 1 одноосібна, 2 навчальних посібника, понад 50 міжнародних англомовних робіт.
Lidiiako888@gmail.com

  Кусик Наталія Львівна

  Науковий ступінь:  кандидат економічних наук, Ph.D. (economic)
  Вчене звання:  доцент
  Посада: доцент кафедри
  Напрямки наукових досліджень: 
 1. публичні фінанси,
 2. соціально-економічні проблеми сучасності
 3. механізми відшкодування витрат в сфері соціального відтворення
 4. механізми відшкодування витрат на послуги сфери освіти і науки
 5. механізми відшкодування витрат на послуги сфери охорони здоров'я
 6. механізми відшкодування витрат на послуги сфери культури та мистецтва
 7. корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво
Автор 6 монографій (в співавт.), 10 навчально-методичних посібників (в співавт.), 5 навчально-методичних робіт; 61 наукових статей; 55 тез виступів на конференціях.

melev@rambler.ru
kabo_epf@onu.edu.ua

  Осадчук Світлана Вікторівна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:  доцент
  Посада: доцент кафедри
  Напрямки наукових досліджень:
 1. Актуальні проблеми податкової системи України
 2. Роль міжбюджетних відносин в регіональному економічному розвитку
 3. Публічні фінанси в Україні;
 4. Механізми формування доходів місцевих бюджетів;
 5. Банківська система України;
 6. Проблеми боротьби з тіньовою економікою.
Має 3 монографії (в співавторстві); 2 навчальних посібників (1 з грифом МОН); 6 навчально-методичних робіт; 29 наукових статей; 52 тез виступів на конференціях.
osadchuk1@ukr.net

  Куспляк Галина Іванівна

  Посада: старший викладач кафедри
  Напрямки наукових досліджень: 

galina_studinska@ukr.net
Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©