Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Науково-педагогічні працівники  Попов Сергій Афанасійович

  Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
  Вчене звання: професор
  Посада:  завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор. Член спеціалізованої вченої ради К41.863.01, голова науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Автор, співавтор понад 250 наукових та науково-методичних праць: монографій, фахових статей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, підручників, навчальних посібників. Автор монографії «Державно-управлінські нововведення: теорія, методологія, практика».
  Модулі та дисципліни: Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми інноваціного реформування публічного управління
  Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні засади реформування системи органів публічної влади на інноваційних засадах, розвиток теоретико-методологічного забезпечення досліджень публічного управління та адміністрування, експертно-аналітичний супровід здійснення державно-управлінських реформ, формування та реалізація державної інноваційної політики в галузі публічного управління та адміністрування, підготовка публічних службовців, докторів наук та докторів філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

popov.sa@ukr.net

  Якубовський Олексій Петрович

  Науковий ступінь: кандидат історичних наук
  Вчене звання: професор
  Посада: почесний професор кафедри
  Модулі та дисципліни: Кадрова політика і державна служба
  Сфера наукових інтересів: дослідження питань становлення державної служби в України, формування сучасної кадрової політики, управлінської еліти, управління навчально - виховним процесом.
  Громадська діяльність:  дійсний член Української академії наук державного управління, член - кореспондент Української академії політичних наук, почесний доктор Національної академії державного управління при Президентові України, почесний член Ради ректорів Південного регіону.
Якубовський О.П. - перший директор інституту, очолював заклад з грудня 1995 року до жовтня 2002 року. З 1996 року по серпень 2017 очолював кафедру, кандидат історичних наук, професор, почесний доктор НАДУ при Президентові України, почесний доктор інституту вищої освіти НАПН України, член-кореспондент Української Академії політичних наук. Під його керівництвом розроблена програма підготовки магістрів державного управління, яка отримала міжнародне визнання, сертифікована Університетом Північного Лондону, організовано вперше в Україні підготовку магістрів з розробки і управління проектами, створена одна з перших серед вищих навчальних закладів України електронна бібліотека. Під керівництвом О.П.Якубовського Одеський регіональний інститут державного управління став провідним вищим навчальним закладом та навчально-методичним Центром з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних кадрів Півдня України. О.П.Якубовський здійснює науково-дослідну діяльність. Він автор 8 книг і навчальних посібників, більш ніж 70 наукових статей. Є одним з авторів освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням "Політологія" з грифом Міносвіти України. Під його керівництвом підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій. Багаторічна та плідна праця О.П.Якубовського отримала високу оцінку. Він нагороджений орденом "Знак пошани" 3-го ступеня, орденом Дружби народів, двома орденами Трудового Червоного прапора, шістьма медалями, у тому числі медаллю "П'ятдесят років Цілині", почесними грамотами Верховних рад УРСР та Казахської РСР, Кабінету Міністрів України, Грамотою Президента України, пам'ятним знаком "За сумлінну працю" та грамотою Головдержслужби України, грамотою Міносвіти та науки України, Одеської обласної державної адміністрації, двома медалями ВДНГ СРСР. За заслуги перед містом нагороджений знаками Одеського міського голови «Знак пошани» та «Трудовая слава»; за активну освітянську діяльність Національною Академією Педагогічних наук України наголоджений знаком «Ушинський К.Д.». О.П. Якубовському присвоєно почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України"

ayakubovskyi@gmail.com

  Драгомирецька Наталія Михайлівна

  Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
  Вчене звання: професор
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни: «Державна інформаційна політика», «Управління соціальними проектами», «Комунікативна діяльність в державному управлінні», «Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку»
  Сфера наукових інтересів: державна інформаційна політика, управління соціальними, культурними та соціокультурними проектами, комунікативна діяльність в державному управлінні, реклама, паблік рілейшнз, партнерство в державному управлінні, публічному адмініструванні.

nataliaodessa@ukr.net

  Овчаренко Світлана Володимирівна

  Науковий ступінь: доктор філософських наук
  Вчене звання: професор
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни:  методологія наукового пізнання в галузі державного управління; етносоціальні та етнополітичні процеси в сучасній Україні; гуманітарна та культурна політика; етика та естетика. Етика бізнесу.
  Сфера наукових інтересів:  гуманітарні аспекти державного управління, культурна політика, міжкультурна комунікація, соціально-культурний розвиток територіальних громад

svetov@te.net.ua

  Воронов Олександр Ігоревич

  Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: психологія управління.
  Сфера наукових інтересів: соціальна психологія, психологія управління, інформаційна політика, аналіз політики.


vorrronn9@ukr.net

  Корвецький Олександр Дмитрович

  Науковий ступінь: кандидат медичних наук
  Вчене звання: доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  управління соціальним та гуманітарним розвитком; державна політика в сфері охорони здоров'я; державна політика та стратегія в сфері охорони здоров'я.
  Сфера наукових інтересів: політика в галузі охорони здоров'я.

1945korvet@gmail.com

  Літвак Аким Ізраїлович

  Науковий ступінь: кандидат медичних наук
  Вчене звання: доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  теорія та практика державного управління охороною здоров'я, державне управління охороною громадського здоров'я, управління якістю медичної допомоги; ОБЖД (основи безпеки життєдіяльності), основи охорони праці.
  Сфера наукових інтересів: політика в галузі охорони здоров'я.

akymlitvak@gmail.com

   Ростіянов Богдан Юрійович

  Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
  Вчене звання: доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Гуманітарна і культурна політика в Україні. Державна політика та стратегія в сфері культури. Культурологія. Логіка. Етика й естетика.
  Сфера наукових інтересів: Українська і зарубіжна культура. Історія мистецтв. Державна політика і стратегія в сфері культури.
  Громадська діяльність:   заст. зав. каф. з наукової роботи; відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць "Актуальні проблеми державного управління"; член Міжнародної асоціації україністів.


veve_b@ukr.net

  Сокур Наталя Володимирівна

  Науковий ступінь: кандидат політичних наук
  Вчене звання: доцент
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Основи аналізу державної політики. Інформаційна політика в України. Регулювання соціально-трудових відносин. Державна молодіжна політика в Україні.
  Сфера наукових інтересів: питання соціально-трудових відносин та теорії державної політики.
  Громадська діяльність: член Асоціації дослідників державного управління


natalya4112@ukr.net

  Курносенко Лариса Володимирівна

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Управління соціальним і гуманітарним розвитком, Соціальні моделі та соціологічні методи їх дослідження.
  Сфера наукових інтересів:механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону, управління соціальними проектами в сфері державного управління.
  Громадська діяльність: член Асоціації проектних менеджерів України.


lara_w@ukr.net

  Титаренко Любов Миколаївна

  Науковий ступінь: кандидат політичних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: кадрова політика і державна служба; політологія; конфліктологія; еліти та лідерство в управлінні; управління соціальними конфліктами.
  Сфера наукових інтересів: соціально - психологічний та гуманітарний компоненти удосконалення підготовки управлінських кадрів.
  Громадська діяльність:  психологічна допомога, діагностика, консультування соціальних груп, індивідів та громадян, які потребують психологічної підтримки та соціального захисту.


lubowt@ukr.net

  Овчаренко Юрій Олексійович

  Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління; інформаційна політика в Україні.
  Сфера наукових інтересів: психологія, національна безпека, історія, взаємодія політики, управління, інформаційна політика держави.
  Громадська діяльність:  голова Одеського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації "Товариство українських офіцерів", член правління громадської організації "Щит Одеси"


ovcharenko180557@gmail.com

  Яценко Володимир Архипович

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: управління соціальним і гуманітарним розвитком, соціальні моделі та соціологічні методи їх дослідження; соціологія; соціологічні методи в управлінні
  Сфера наукових інтересів: дослідження громадської думки
  Громадська діяльність:  голова профспілкового комітету ОРІДУ НАДУ при Президентові України


javladimir1@ukr.net

Сумісники кафедри

  Колісніченко Наталя Миколаївна

  Посада: доцент
  Науковий ступінь:кандидат наук з державного управління
  Вчене звання: доцент
  Модулі та дисципліни: Державна політика і управління в освіті, Державна політика в соціогуманітарній сфері, Методологічні засади досліджень в сфері місцевого самоврядування, Управління місцевими і регіональними програмами та проектами.
  Сфера наукових інтересів:Державна політика та управління освітою, європеїзація освіти, державна служба в країнах ЄС, етичні засади державної служби.
  Громадська діяльність: член групи радників журналу "NISPAcee Journal of Public Administration and Policy".
   natakolisn@yahoo.com

  Яковлева Лілія Іванівна

  Науковий ступінь: кандидат політичних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада: докторант, доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Концептуальні засади взаємодії політики й управління. Інформаційна політика в Україні. Політологія. Еліти та лідерство в управлінні.
  Сфера наукових інтересів: проблеми європейської ідентичності
  Громадська діяльність: член Асоціації соціологів України
yakovlevalilia2016@gmail.com

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©