Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG

Кафедра регіональної політики та публічного адміністрування

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходиНауково-педагогічні працівники

  Пахомова Тетяна Іванівна

  Посада:  завідувач кафедри
  Науковий ступінь:  доктор наук з державного управління
  Вчене звання:  професор
  Модулі та дисципліни:  Публічна служба. Кадрова політика, правові та організаційні основи публічної служби. Теоретично-прикладні засади й актуальні проблеми розвитку служби в органах публічного управління. Децентралізація влади та розвиток місцевого самоврядування.
  Сфера наукових інтересів:  Управління якістю, ризиками та кризами в системі публічного управління та державної служби, адміністративні послуги в системі публічного управління;публічно-приватне партнерство; корпоративна соціальна відповідальність; проблеми впровадження методів моніторингу регіонального розвитку; управління знаннями; управління людськими ресурсами в органах публічного управління; інноваційні механізми публічного управління, організаційні засади місцевого самоврядування.
  Громадська діяльність:  Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01в НАДУ при Президентові України. Член Асоціації дослідників державного управління. Член Спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Наукової ради та Науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
  E-mail: tipakhomova@ukr.net

  Балабаєва Зінаїда Василівна

  Науковий ступінь:  доктор філософських наук
  Вчене звання:  професор
  Модулі та дисципліни:  Публічна політика. Порівняльна і публічна політика. Демократія участі та комунікації в місцевому самоврядуванні. Політичний аналіз та інформаційно-аналітична складова публічного адміністрування.
  Сфера наукових інтересів:  глобалізаційні процеси, політичні інститути і процеси, аналіз державної політики.
  Громадська діяльність:  Член Вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Член редколегії наукових збірників. Заступник завідувача кафедри з наукових питань.
  E-mail: balabaevaz17@gmail.com

   Іжа Микола Михайлович

  Науковий ступінь:  доктор політичних наук
  Вчене звання:  професор
  Почесне звання:  Заслужений працівник освіти України
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни:  Публічна служба. Кадрова політика, правові та організаційні основи публічної служби.
  Сфера наукових інтересів:  сучасні проблеми публічного управління в Україні, регіональна політика, регіональне управління, регіональний розвиток, модернізація професійного навчання державних службовців, управління якістю в системі державної служби.
  Громадська діяльність:  Голова спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Член Вченої ради НАДУ при Президентові України. Голова Вченої ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Член Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону. Член робочої групи з розробки проекту регіональної програми соціального захисту та медичного забезпечення ветеранів війни в Одеській області на 2011-2015 рр. Член Ради гуманітарного розвитку Одеської області. Член Президії НАДУ при Президентові України. Член обласної науково-технічної ради при Одеській обласній Раді. Головний редактор збірника наукових праць ОРІДУ НАДУ при Президентові України "Актуальні проблеми державного управління",член робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад Одеської області

  Нагорна Ірина Володимирівна

  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:  доцент
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Місцевий економічний розвиток. Світові моделі та стандарти місцевого самоврядування. Контролінг в системі місцевого самоврядування. Планування розвитку територіальної громади. Мистецтво ділового спілкування
  Наукові інтереси:  Управління приміськими зонами та агломераціями. Реформи публічного управління вітчизняний та закордонний досвід. Планування розвитку територіальних громад.
  Громадська діяльність:  Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Член Науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України
  E-mail: nagorna_od@ukr.net

  Князєва Олена Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук
Вчене звання:  доцент
Модулі та дисципліни: Місцеві вибори та кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування. Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого самоврядування.
Наукові інтереси:  соціально-політичні процеси та управління; соціальне прогнозування; соціологія публічної сфери; дослідження електоральної поведінки та виборчих процесів; міжнародні порівняльні дослідження; кількісні та якісні методи дослідження; аналіз даних.
Громадська діяльність:  Член соціологічної асоціації України ; керівник та ініціатор соціального проекту "Відкрита думка - Одеса"
E-mail: knyazeva.elena.mail@gmail.com

  Чебан Олександр Іванович

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: Організація надання послуг населенню. Основи інформаційно-аналітичної діяльності. Державна політика: аналіз та механізми впровадження / Основи аналізу державної політики.
  Сфера наукових інтересів: оцінювання в державному управлінні

  Громадська діяльність:  член спеціалізованої вченої ради К 41.863.01. в ОРІДУ НАДУ при Президентові України
  E-mail: alexach@ukr.net

  Чорнолуцький Василь Павлович

  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Моделювання управлінських рішень в конкретних ситуаціях. Співробітництво територіальних громад. Місцеві вибори та кадрове забезпечення органів місцевого самоврядування. Регламенти, процедури і рішення в органах місцевого самоврядування.
  Сфера наукових інтересів:  Децентралізація; підвищення статусу місцевих рад; кадрова політика та її адаптація до європейських стандартів
  Громадська діяльність: Депутат Одеської обласної ради
  E-mail: horizont.24@ukr.net


Сумісники кафедри

  Мамонтова Елла Вікторівна

  Науковий ступінь:  доктор політичних наук
  Вчене звання:  професор
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни:  Демократія участі та комунікації в місцевому самоврядуванні. Публічна політика. Представницька влада. Етика та світоглядні засади наукової діяльності.
  Сфера наукових інтересів:  соціокультурні аспекти політики; етикет та протокол офіційної публічної комунікації; історія світової політичної думки.
  Громадська діяльність: член Науково-методичної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України, член Науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України
  E-mail: arhitektonica@gmail.com

  Євстюніна Юлія Віталіївна

  Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
  Посада:  доцент кафедри, декан факультету меджменту та бізнес-технологій
  Модулі та дисципліни: Публічна комунікація і ділова мова. Ораторське мистецтво в публічному управління. Основи публічної майстерності.
  Сфера наукових інтересів:  комунікації в публічному управлінні, діалогова взаємодія влади та суспільства, публічна майстерність, ораторське мистецтво. Мистецтво ділового спілкування.
  Громадська діяльність: член Науково-методичної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівник і викладач Школи публічної майстерності ОРІДУ
  E-mail: yuliayevstiunina@gmail.com

  Матвєєнко Ірина Володимирівна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:   Публічна політика. Політичні інституції та суспільно-політична діяльність. Представницька влада. Ораторське мистецтво в публічному управлінні.
  Громадська діяльність: голова Наукового товариства аспірантів, докторантів, молодих учених інституту, член Науково-експертної ради інституту, член громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»
  Сфера наукових інтересів:  розвиток громадянського суспільства, взаємодія органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства, публічне управління та адміністрування
  E-mail: irinamatveenko19@gmail.com

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©