Написати листа
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ENG
Людям із порушенням зору (Тестова система)

Факультет менеджменту
Кафедри факультетуУправління проектами

  Безверхнюк Тетяна Миколаївна

  Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
  Вчене звання: професор
  Посада:  завідувач кафедри управління проектами
  Навч. дисципліни: вступ до УП, комунікаційне забезпечення регіонів, основи екології
  Сфера наукових інтересів: конкурентоспроможність регіонів, інвестиційний потенціал регіону, управління якістю, регіональне управління, системи ресурсного забезпечення.
  Громадська діяльність:   член Вченої ради, навчально-методичної ради, експертної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України, вчений секретар спеціалізованої вченої ради.
  E-mail:  bezverkhnuk@list.ru
  Тел. роб.:  705 - 97 - 68

Менеджменту організацій

  Яроміч Світлана Анатоліївна

  Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, професор
  Посада:  завідувач кафедри
  Навч. дисципліни: Маркетинг, Менеджмент організацій, Самоменеджмент, Проблеми регулювання ринку праці, Управління трудовими ресурсами,
  E-mail:  oridu.kaf.mo@mail.ru
  Тел. роб.:  705 - 97 - 76

Української та іноземних мов

  Колісніченко Наталя Миколаївна

  Посада: завідувач кафедри
  Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:  доцент
  Модулі та дисципліни: Державна політика і управління в освіті, Державна політика в соціогуманітарній сфері, Методологічні засади досліджень в сфері місцевого самоврядування, Управління місцевими і регіональними програмами та проектами, Методологічні засади освітньої діяльності, Комунікації та представлення наукових результатів іноземною мовою.
  Наукові інтереси: Державна політика та управління освітою, європеїзація освіти, державна служба в країнах ЄС, етичні засади державної служби.
  Громадська діяльність:  член групи радників журналу "NISPAcee Journal of Public Administration and Policy".
  E-mail:  natakolisn@yahoo.com
  Тел. роб.:   70-59-765
Інформаційних технологій та систем управління

  Пігарєв Юрій Борисович

  Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  завідувач кафедри, доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  сучасні інформаційні технології в державному управлінні, інформатизація органів державного управління, електронний документообіг, системи електронного врядування;
  Сфера наукових інтересів:  інформатизація публичного управління, захист інформації та інформаційна безпека, дистанційне навчання.
  Громадська діяльність: член науково-техничної ради при обласній державній адміністрації, член Вченої ради та науково-методичної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
  E-mail:  pigarev@oridu.odessa.ua
  Тел. роб.:  72-97-682