Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра публічного управління та регіоналістики

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Науково-педагогічні працівники
  Приходченко Людмила Леонідівна

  Науковий ступінь:  доктор наук з державного управління
  Вчене звання:  професор
  Посада:  завідувач кафедри
  Модулі та дисципліни: Стратегічне управління; Публічне управління. Багаторівневе управління; Теоретичні засади регіонального управління в Україні; Аудит адміністративної діяльності; Управління людськими ресурсами; Політичне регіональне лідерство
  Сфера наукових інтересів: теоретико-методологічні засади забезпечення ефективності публічного управління, оцінювання державних програм і політик, формування та розвиток механізмів публічного управління, актуальні проблеми розвитку науки державного (публічного) управління.
  Громадська діяльність:  член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт в галузі науки "Державне управління" МОН України, заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в ОРІДУ НАДУ при Президентові України, заступник голови Науково-експертної ради інституту, член Науково-методичної та Вченої рад інституту, почесний член громадської організації "Еліта держави", член Асоціації докторів наук з державного управління, член Спілки журналістів України.
  E-mail: liudmyla.prykhodchenko@gmail.com

  Саханєнко Сєргєй Єгоровіч

  Науковий ступінь:  доктор наук з державного управління
  Вчене звання:  професор
  Посада:  професор кафедри
  Модулі та дисципліни:  «Політична регіоналістика»; «Політика регіонального розвитку. Місцеве самоврядування»; «Теоретико-прикладні засади та актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування».
  Сфера наукових інтересів:  місцеве самоврядування, регіональне управління.
  Громадська діяльність: член Спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 в ОРІДУ НАДУ при Президентові України, голова Асоціації дослідників державного управління, присяжний Приморського районного суду в м. Одеса.

  Давтян Степан Гургенович

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:   доцент
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни: «Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях»; «Політична регіоналістика»; «Політика регіонального розвитку. Місцеве самоврядування»; «Управління регіональною інфраструктурою»
  Сфера наукових інтересів: регіональне управління; місцеве самоврядування; формування та розвиток механізмів державного управління; система функціонування та державна політика у сфері публічних закупівель в Україні 
  Громадська діяльність:  член Вченої ради інституту, член науково-методичної ради інституту, член Громадської ради при Одеській обласній державній адміністрації, член Громадської ради при Головному управлінні державної фіскальної служби в Одеській області, голова правління Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, публічного управління та адміністрування, менеджменту та керівників проектів»
  E-mail: dsg54@ukr.net

  Крупник Андрій Семенович

  Науковий ступінь:  кандидат політичних наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  «Управління регіональною інфраструктурою», «Громадянське суспільство і влада».
  Сфера наукових інтересів:  самоорганізація населення у системі місцевого самоврядування, місцева демократія, розвиток громадянського суспільства, механізми взаємодії державних, комерційних та некомерційних структур, участь громадськості в управлінні місцевими справами, технології прийняття управлінських рішень, управління регіональною інфраструктурою, результативність праці керівника, документаційне забезпечення керівників і службовців.
  Громадська діяльність:  директор Одеського інституту соціальних технологій, керівник Аналітичного центру – заступник голови Всеукраїнської громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення", член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України.
  E-mail: andrew.kroupnik@gmail.com

  Оганісян Михайло Сергійович

  Науковий ступінь:  кандидат філософських наук
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Публічна служба; Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у системі публічного управління; Управління людськими ресурсами; Управління адміністративною етикою
  Сфера наукових інтересів:  етика і психологія управління, ментальність українського етносу, загальна соціальна психологія.
  Громадська діяльність:  член Асоціації дослідників державного управління
  E-mail: oganis@ukr.net

  Піроженко Наталія Вікторівна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Стратегічне управління; Стратегічне планування та управління змінами; Міжсекторні відносини як основа регіональному розвитку; Тайм-менеджмент управлінця; Управління людськими ресурсами; Тайм-менеджмент у професійній діяльності публічного службовця
  Сфера наукових інтересів:  Соціальна політика і соціальний менеджмент, взаємодія органів публічної влади з організаціями другого та третього секторів, стратегічний розвиток територій
  Громадська діяльність:  член Науково-методичної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України, експерт з державних закупівель Одеського суспільного інституту соціальних технологій, член громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління».
  E-mail: pirozhenkoodessa@gmail.com

  Панченко Ганна Олександрівна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Стратегічне управління; Публічне управління. Багаторівневе управління; Теоретичні засади регіонального управління в Україні; Управління людськими ресурсами; Політичне регіональне лідерство; Публічна служба; Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у системі публічного управління; Інноваційний розвиток системи регіонального управління
  Сфера наукових інтересів:  багаторівневе управління; етика публічного управління; регіональне управління; державна мовна політика;
  Громадська діяльність:  секретар науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ; член комісії з атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою; член Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, менеджменту та керівників проектів»
  E-mail: annapaalex@gmail.com

  Тодорова Ольга Леонтіївна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада:  старший викладач кафедри
  Модулі та дисципліни:  Аудит адміністративної діяльності
 Сфера наукових інтересів:  державна політика розвитку територій, процеси об'єднання територіальних громад
  Громадська діяльність:  експерт Офісу реформ з питань децентралізації

  Лесик Олена Василівна

  Посада: старший викладач кафедри
  Модулі та дисципліни: Планування та прогнозування розвитку територій; Моніторинг та оцінювання в регіональному управлінні; Планування розвитку територій; Аудит адміністративної діяльності
  Сфера наукових інтересів: 
  Громадська діяльність: член Науково-експертної ради інституту
  E-mail: lesik.elena2014@gmail.com

  Попов Микола Петрович

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Вчене звання:  доцент
  Посада:  доцент кафедри, перший заступник директора
  Модулі та дисципліни: Система публічного управління на регіональному та місцевому рівнях.
  Сфера наукових інтересів:   Розвиток місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади. Закордонний досвід публічного управління. Публічне управління на регіональному та місцевому рівнях.
  Громадська діяльність: голова науково-методичної ради, заступник голови науково-експертної ради інституту, заступник голови вченої ради інституту.
  E-mail: popov_mykola67@ukr.net
  Facebook: https://www.facebook.com/hjhjv

  Дуліна Оксана Василівна

  Науковий ступінь:  кандидат юридичних наук
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  Правові акти місцевих органів публічної влади; Управління регіональною інфраструктурою
  Сфера наукових інтересів:  внутрішній контроль в органах публічної влади, регіональне управління
  E-mail: oksana_dulina@ukr.net

  Нагорна Ганна Олексіївна

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада: старший викладач кафедри
  Модулі та дисципліни:  Публічне управління. Багаторівневе врядування; Стратегічне планування та управління змінами
  Сфера наукових інтересів:  багаторівневе управління; стратегічне управління; проектування в публічному управлінні.
  Громадська діяльність: член Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, менеджменту та керівників проектів».
  E-mail: ganna_nagorna@ukr.net

  Архипенко Іван Михайлович

  Науковий ступінь:  кандидат наук з державного управління
  Посада за основним місцем роботи заступник генерального директора ДП (Одеса стандартизації та метрології)
  Посада: доцент кафедри
  Модулі та дисципліни:  «Особливості соціально-економічного розвитку територій»
  Сфера наукових інтересів:  державна політика в економічному розвитку регіонів
  Громадська діяльність: член Ради всеукраїнської асоціації областей і міст України
  E-mail: arhipenkoim@sm.od.ua

  Липовська Світлана Олексіївна

  Посада: старший викладач кафедри
  Модулі та дисципліни: Теоретичні засади регіонального управління в Україні
  Сфера наукових інтересів: регіональне управління, кадрова політика, зайнятість населення
  Громадська діяльність: член Громадської організації «Нова еліта нації» - асоціації випускників програм державного управлення, менеджменту та керівників проектів»
  E-mail: Lsa21@ukr.net