Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

ОГОЛОШУЄ КОНКУРC НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ БУДУТЬ ВАКАНТНИМИ З 01.09.2017 РОКУ

 • завідувача кафедри регіональної політики та публічного адміністрування;
 • завідувача кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою;
 • завідувача кафедри публічного управління та регіоналістики;
 • завідувача кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук;
 • завідувача кафедри економічної та фінансової політики;
 • завідувача кафедри проектного менеджменту;
 • завідувача кафедри менеджменту організацій;
 • завідувача кафедри електронного урядування та інформаційних систем;
 • завідувача кафедри української та іноземних мов.

На кафедру регіональної політики та публічного адміністрування:

 • професора (1 вакансія);
 • доцента (4 вакансії).

На кафедру державознавства і права:

 • доцента (3 вакансії);
 • старшого викладача (1 вакансія).

На кафедру глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою:

 • доцента (5 вакансій).

На кафедру публічного управління та регіоналістики:

 • доцента (4 вакансій);
 • старшого викладача (1 вакансія).

На кафедру гуманітарних та соціально-політичних наук:

 • професора (3 вакансії);
 • доцента (9 вакансії).

На кафедру економічної та фінансової політики:

 • доцента (4 вакансій).

На кафедру проектного менеджменту:

 • професора (1 вакансія);
 • доцента (3 вакансій).

На кафедру менеджменту організацій:

 • професора (1 вакансія);
 • доцента (5 вакансії);
 • старшого викладача (2 вакансії).

На кафедру електронного урядування та інформаційних систем:

 • старшого викладача (1 вакансія).

На кафедру української та іноземних мов:

 • доцента (2 вакансії);
 • старшого викладача (4 вакансії).

Вимоги до претендентів на вакантні посади науково-педагогічних працівників інституту

На посади старших викладачів приймаються особи, які мають, як правило, науковий ступінь кандидата наук або повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” відповідно до профілю кафедри та відповідають кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

На посади доцентів можуть претендувати особи, які мають вчені звання доцента, старшого наукового співробітника та/або наукові ступені доктора, кандидата наук відповідно до профілю кафедри та відповідають кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Посади професорів заміщуються, як правило, особами, які мають вчене звання професора або науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри та відповідають кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Посади завідувачів кафедр заміщуються особами з науковим ступенем і вченим званням відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності та відповідають кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до відділу по роботі з персоналом інституту такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч (Додаток 1);
 • список наукових і науково-методичних праць, винаходів, публікацій та інших досягнень (Додаток 2);
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • згоду на обробку персональних даних (Додаток 3);
 • копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання (для осіб, які не працюють в інституті);
 • копію трудової книжки, завірену в установленому порядку за останнім місцем роботи (для осіб, які не працюють в інституті);
 • копії паспорта громадянина України (с.1, 2) (для осіб, які не працюють в інституті);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465.
Додатково за наявності:
 • копії документів щодо присудження державних нагород.


Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів. При поданні заяви кандидат повинен представити оригінали паспорта громадянина України, дипломів про повну вищу освіту та/або науковий ступінь, атестатів про вчене звання, документів, які підтверджують підвищення кваліфікації, тощо.

Претендентом, за його бажанням, можуть бути надані й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

У разі конкурсного відбору подаються додаткові документи: особистий листок з обліку кадрів та автобіографія.

Особам, які подали заяви і не відповідають вимогам оголошеного конкурсу, у зв’язку з чим не допускаються до участі в ньому, надсилаються відповідні письмові повідомлення. Такі повідомлення надсилаються не пізніше трьох робочих днів з моменту встановлення невідповідності таких осіб вимогам оголошеного конкурсу.

Документи щодо участі у конкурсі подаються до відділу по роботі з персоналом інституту претендентом особисто.

Термін подання документів – до 29 травня 2017 року.

Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Ознайомитися з Порядком проведення конкурсного відбору, подати заяву та документи можна за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. № 120,121 (відділ по роботі з персоналом).

Години прийому документів з 10:00 до 16:00 год.
Телефон для довідок: (048) 70-59-715.

Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3