Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ENG   15 травня 2017 року у рамках Фестивалю науки відбулася презентація наукових та науково-методичних праць викладачів.
   Доцент кафедри, к.держ.упр. Піроженко Н.В. презентувала основні наукові здобутки кафедри за останні роки, зазначивши, що види наукової продукції, підготовлені на кафедрі, є різноманітними – монографії, статті, доповіді, рецензії, наукові огляди, тези доповідей тощо. Актуальним проблемам державного управління присвячені більшість з монографій, що видані на кафедрі.
   Під час були представлені наступні праці:
   – монографії:: «Система публічного управління в умовах децентралізації влади: механізми горизонтальної взаємодії» (колективна монографія: Л.Л. Приходченко, С.Є. Саханєнко, П.І. Надолішній та ін.; за заг. ред. Л.Л. Приходченко); «Формування системи стратегічного управління підприємствами в умовах нестабільного ринкового середовища» (автори: А. Мусійовський, І. Яцкевич, Н. Піроженко, О. Голинська, О. Ковінчук, Т. Фольгіна); «Самоврядування на місцевому рівні в Україні в умовах децентралізації влади» (автори: Ю. Молодожен, С. Саханенко та ін., за загальною редакцією Р. Плюща), «Реформування державного управління аграрною сферою в Україні. Світоглядні засади» (автори: І. М. Архипенко, Н. Т. Гончарук)
   – навчальні посібники: «Державно-приватне партнерство» (автори: Н. Піроженко, О. Толпиго); «Стратегічне планування» (автори: Л. Л. Приходченко, Н. В. Піроженко, С. А. Попов, О. І. Чебан ; за заг. ред. Л. Л. Приходченко);
   – результати експертно-аналітичної роботи доцента кафедри Крупника А.С.: «Організація ефективної соціальної роботи на базі органів самоорганізації населення. Кращий досвід та методичні рекомендації»; «Модельний статут сільської (селищної) територіальної громади»; «Модельний статут територіальної громади міста»; «Самоорганізація населення в громадах. Історії успіху»; «Аналіз політики органів влади Одеської області по створенню умов для участі громадськості в управлінні»: «Організація фінансової діяльності органів самоорганізації населення»; «Антикорупційний моніторинг витрат бюджету міста Одеси на діяльність та утримання КП «ЖКС»; «Коли належно запрацюють телефони «гарячих ліній» органів виконавчої влади?».
   Всі вони характеризуються багатоаспектним змістом, що включають до себе чітку постановку проблеми, визначення та диференціацію основних понять, експлікацію ідей та гіпотез, демонстрацію емпіричного матеріалу, що підкріплює достовірність нового знання тощо.
   У процесі презентації викладачі та слухачі долучилися до активної дискусії з обговорення актуальних питань публічного управління та адміністрування.

Фотогалерея додається.

Також шукайте нас у соціальних мережах
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ 2014 - 2019 ©