Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук

Новини

Загальна характеристика

Науково-педагогічні працівники

Навчально-методична діяльність

Наукова діяльність

Експертна діяльність

Науково-комунікативні заходи


Новини

6 листопада 2018 року в ауд. 207 відбулася відкрита лекція кандидата медичних наук доцента А. І. Літвака
Якість товарів та послуг. (Основні поняття та еволюція уявлень про якість на різних етапах суспільного розвитку).

На відкритому занятті для слухачів 2 курсу заочної форми навчання були присутні:
- Директор ОРІДУ НАДУ доктор наук з державного управління професор Іжа М.М.
- Науково-педагогічні працівники кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук у повному складі на чолі із завідувачем кафедри доктором наук з державного управління професором Поповим С.А.
По закінченні заняття директор ОРІДУ НАДУ професор М.М. Іжа виступив з аналізом форми й змісту лекції. Відкрте заняття доцента А.І. Літвака було проведене на високому професійному рівні, компетентно й цікаво. Слухацька аудиторія виявила небайдужість до запропонованого навчального матеріалу, активність при обговоренні актуальних питань.

26 жовтня 2018р

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ взяла активну участь в організації та проведенні Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» від 26 жовтня 2018р: 12. 00
14 червня 2018 року доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Сокур Н.В. взяла участь у семінарі на тему: «Трудова міграція. Ринок праці і заробітна плата».
Організатор: Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України за сприяння Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду «Відродження» за фінансової підтримки Європейського союзу.
Семінар організовано в рамках проекту «Вплив трудової міграції українських працівників на ринки праці України і ЄС (на прикладі будівельників)».
Учасникам семінару було запропоновано проаналізувати витоки проблеми трудової міграції українців в країни ЄС, аспекти трудової міграції Одеського регіону, нелегальної трудової міграції українців, обговорити позиції профспілки, органів виконавчої влади, роботодавців, щодо цієї проблеми і розглянути можливі варіанти стратегій політики трудової міграції.
Доцент Титаренко Любов Миколаївна для студентів 4 курсу факультету менеджменту провела інтелектуальну дискусію на тему «Політичні вчення про зміст і форми суспільної організації життя». Рівень заняття відображав науковість і точність фактичного матеріалу, високу ефективність навчально-виховного процесу. Доцент Л.М. Титаренко під час дискусії намагалася розширити кругозір студентів, розвинути у них здатності до науково-дослідницької роботи, привити навички публічних виступів, вміння аргументовано вести діалог і відстоювати свою позицію.26 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Відбулася 19-та щорічна студентська наукова конференція ОРІДУ. Від кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук в організації й проведенні конференції взяв активну участь доцент Б.Ю. Ростіянов, котрий викладає на факультеті менеджменту та бізнес-технологій сім навчальних дисциплін. В рамках діяльності науково-історичного студентського гуртка доцент Ростіянов підготував шістьох студентів факультету менеджменту до конференції. Під науковим керівництвом Б.Ю. Ростіянова написали, опублікували й виголосили свої доповіді такі студенти:
1) Тусик Віктор – «Директивний стиль управління: концепція управління за Н. Макіавеллі»;
2) Літінська Єлизавета – «Розквіт економіки в період царювання Єлизавети Петрівни»;
3) Хон Лілія – «Сучасне бачення природокористування як суспільно-економічного явища та об’єкта управління»;
4) Цой Анастасія – «Менеджмент як вид діяльності: позитивний досвід Джека Велша»;
5) Солонько Ангеліна – «Філософія менеджменту: предмет, завдання, цілі»;
6) Мунтян Лариса – «Вплив жінок на управлінську діяльність гетьмана Богдана Хмельницького».23 КВІТНЯ 2018 РОКУ

Професор Овчаренко Світлана Володимирівна на 1 курсі факультету менеджменту прочитала відкриту лекцію на тему «Філософія економіки майбутнього». Матеріал було викладено на високому теоретичному і методичному рівні із мультимедійним супроводженням. Актуальність обраної теми, цікаві та влучні приклади – ось головні компоненти педагогічної майстерності, які було продемонстровано професором Овчаренко С.В. Заняття повністю відповідало сучасним вимогам, що пред'являються до викладачів вищої школи. Лекцію прочитано послідовно, за чітко продуманим планом, розглянуті питання логічно випливали одне з одного.10 - 11 квітня 2018 року

Завідувач кафедри Попов Сергій Афанасійович та професор кафедри Овчаренко Світлана Володимирівна відвідали Херсонську державну обласну адміністрацію та мерію м. Херсон з профорієнтаційною роботою. Були проведені зустрічі з керівним складом та фахівцями державних установ м. Херсона та Херсоньскої області.


2 квітня 2018 року

Доцентом кафедри Яценко Володимиром Архиповичем проведена відкрита лекція на факультеті менеджменту (2 курс денне відділення) на тему «Девіантна поведінка. Соціальний контроль». Лекція була прочитана на високому науково-методичному рівні, лектор вільно володіє матеріалом, що викладає, наводить аргументи в доказ існуючих концепцій, коментує прикладами із вітчизняної та зарубіжної практики. Викладання лекції відбувалося із мультимедійним супроводженням. У процесі викладу матеріалу лектором на протязі всього заняття з метою встановлення зворотного зв'язку з аудиторією і закріплення отриманих знань звертається увага на участь студентів в обговоренні питань, що розглядаються.29 березня 2018 року

Слухачі денної форми навчання спеціалізації «Публічна політика в сфері соціального і гуманітарного розвитку» і доцент кафедри Курносенко Лариса Володимирівна відвідали з екскурсією Одеський археологічний музей, найстаріший музей старожитностей в Україні, заснований в 1825 році. Відвідувачі від час екскурсії дізналися багато цікавого із історії Одещини і народів Південного Причорномор’я.27 березня 2018 року

Доцент кафедри Курносенко Лариса Володимирівна взяла участь у колегії Департаменту праці і соціальної політики Одеської міської ради. На колегії буда проведена профорієнтаційна робота серед керівників структурних підрозділів Департаменту праці та соціальної політики щодо вступу на спеціалізацію "Публічна політика у сфері соціального і гуманітарного розвитку".15.03.2018

15 березня 2018 року група слухачів заочної форми навчання спеціалізації «публічна політика в соціальній сфері» на чолі з доцентом кафедри Курносенко Ларисою Володимирівною відвідала з екскурсією Одеський морський порт, одне з найпотужніших підприємств України з перевалки вантажів, найбільший пасажирський порт на Чорному морі.15.03.2018

15 березня 2018 року доценти кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Л.І. Яковлева та Н.В. Сокур взяли участь у навчальному семінарі з підготовки проектів спільної операційної програми "Румунія-Україна 2014-2020".
19.12.17

Відбулась зустріч завідуючого кафедрою гуманітарних та соціально-політичних наук Попова С.А. та доцентів кафедри Корвецького О.Д. і Літвака А.І з директором Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Є.О. Григор’євим з питань залучення працівників департаменту, керівного складу та працівників закладів охорони здоров’я м. Одеси до навчання в ОРІДУ НАДУ. В процесі зустрічі була досягнена домовленість про розповсюдження в органах та закладах охорони здоров’я інформації про спеціалізацію «Публічне управління у сфері охорони здоров’я» і попередні умови прийому до інституту. Запланована участь Попова С.А. і Корвецького О.Д. у підсумковій колегії Департаменту та зборах медичних працівників, що мають освітній рівень «бакалавр», з метою безпосереднього доведення до керівників та працівників закладів охорони здоров’я інформації про вступ та навчання у інституті за спеціалізацією «Публічне управління у сфері охорони здоров’я».

14.12.17

14 грудня 2017року кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ провела науково-методичний семінар


13.12.17

Відбулася зустріч завідувача кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук професора Попова С.А. та доцента кафедри Корвецького О.Д. з директором Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної адміністрації В.О. Полясним з питань залучення робітників департаменту, керівного складу та працівників закладів охорони здоров’я області до навчання в ОРІДУ НАДУ. В процесі зустрічі була досягнена домовленість про розповсюдження в органах та закладах охорони здоров’я інформації про спеціалізацію «Публічне управління у сфері охорони здоров’я» та попередні умови прийому до інституту. Окремо обговорювалась можливість залучення до навчання в інституті за спеціалізацією «Публічне управління у сфері охорони здоров’я» працівників галузі, що мають освітній рівень «бакалавр».

17 листопада 2017 року

Професорсько-викладацький склад кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук взяв активну участь в Дні відкритих дверей ОРІДУ 17 листопада 2017 року. Кафедра зокрема знайомила абітурієнтів з формами й методами своєї діяльності – зустрічаючи школярів біля свого стенду з виставкою наукових і навчально-методичних праць викладачів, символікою кафедри. Викладачі кафедри на чолі з професором С.А. Поповим розповідали школярам про традиції та сьогодення своєї кафедри та інституту, залучаючи потенційних абітурієнтів до активного діалогу.

1 листопада 2017 року

Професором Н.М. Драгомирецькою проведено відкрите практичне заняття на тему "Інноваційне державно-громадське партнертсво" за методикою "Do it" з використанням сучасних інтерактивних форм навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, із застосуванням спеціально розробленого авторського навчального сайту в хмарах Google.

27 жовтня 2017 року

Кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук взяла активну участь в щорічній конференції ОРІДУ "РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД" 27 жовтня 2017 року. Викладачі кафедри виступили на засіданні секції № 3 «СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ» (головував на секції професор Попов С.А. – завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України).

12 жовтня 2017 року

Професор кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук, д.н.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М. (як член робочої групи підкомісії 281 Публічне управління та адміністрування Науково-методичної ради МОН з розробки Стандартів вищої освіти доктора наук та паспортів спеціальності) прийняла участь в засіданні круглого столу на тему: «Обговорення Стандарту вищої освіти доктора філософії 281 Публічне управління та адміністрування та додатку до нього Паспорту спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування», який проводився підкомісією 281 Публічне управління та адміністрування Науково-методичної ради МОН за участю робочої групи з розробки Паспорту спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

27 вересня 2017 року кафедра гуманітарних та соціально-політичних наук разом з усім інститутом урочисто відзначила ювілей професора Олексія Петровича Якубовського

Є люди, все життя яких освітлено особливим світлом. Світлом бездоганності й простоти, скромності й поваги до інших людей. Світлом працелюбства й наполегливості. Світлом високого професіоналізму й інтелігентності. Світлом мудрості й таланту. До таких людей з повною підставою можна віднести Олексія Петровича Якубовського, широко відомого вченого та досвідченого фахівця у сфері державного управління і освітянської роботи, який відзначає свій 80-річний ювілей.

28 квітня 2017 року

У п’ятницю на 1 та 2 парі відбулося відкрите заняття: практично-орієнтована інтелектуальна дискусія на засвоєння програми курсу «Політологія» з презентацією робіт студентів 4 курсу ф -ту менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» Захід проводився як підсумковий контроль (залік) у викладанні дисципліни «Політологія» (викладач – доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Л.М. Титаренко).

Архів новин