Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту01 липня 2016 року Національна академія державного управління при Президентові України спільно з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку USAID “Реформа ВІЛ-послуг у дії” провела круглий стіл на тему “Питання економіки та фінансування охорони здоров’я”. Від нашого інституту до участі у круглому столі був запрошений доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Яценко Володимир Архипович.
фотогалерея Детальніше


На кафедрі філософських та соціально-політичних наук було проведено захист проектів слухачів 1 курсу, 1 потоку, груп 1, 2 (16.05.2016 р.), 5, 6 (02.06.2016 р.) з питань формування спроможних громад. Проекти було розроблено в процесі вивчення модулю «Методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління» (викладач д.н.держ.упр., професор Драгомирецька Н.М.). Представлені проекти можуть служити основою для практичної діяльності органів влади щодо процесів об’єднання громад
фотогалерея Проекти


Відбулася ІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції», підготовлена кафедрою філософських та соціально-політичних наук. В роботі конференції прийняли участь провідні науковці Національної академії державного управління та її регіональних відділень, інших вузів країни, державні службовці та представники органів місцевого самоврядування, громадські і політичні діячі. У процесі роботи конференції були обговорені актуальні питання соціального і гуманітарного розвитку південного регіону України, проблеми міжнародного та регіонального співробітництва в гуманітарній та соціокультурній сферах, сучасні тенденції формування соціокультурного простору та інші. На пленарному засіданні із доповідями виступили директор ОРІДУ НАДУ – М.М.Іжа, український політик С.Р.Гриневецький, професори ОРІДУ НАДУ – О.П. Якубовський, С.В.Овчаренко, С.Є.Саханенко, Н.М. Драгомирецька, доцент Класичного приватного університету, м.Запоріжжя - д.н.держ.упр. В.А.Боклаг. В рамках роботи конференції відбулася наукова дискусія і працював «круглий стіл», де були обговорені історичні та політичні традиції розвитку Південного регіону України. За результатами роботи конференції ухвалені рекомендації та пропозиції.
фотогалерея


27 квітня доцентом Титаренко Любов Миколаївною проведено відкрите заняття - творчу інтелектуальну дискусію з підсумковим-контролем (заліком) зі студентами 4 курсу ф-ту "МО" на тему "Політологія в системі соціально-гуманітарних знань". На занятті були присутні викладачі кафедри філософських та соціально-політичних наук.
фотогалерея Про семінар Семінар


На кафедрі філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ 22 квітня о 17.10 відбувся другий етап рольової інтелектуальної дискусії з актуальних питань державної інформаційної політики. Модератори заходу – професори Н.М. Драгомирецька та О.П. Якубовський.
фотогалерея Презентації (zip файл)


Викладачі кафедри філософських та соціально-політичних наук професор Н.М. Драгомирецька і В.А. Яценко виступили з публікаціями у престижних наукових виданнях.
фотогалерея Стандарт вищої освіти


14 квітня 2016 року доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Любов Миколаївна Титаренко провела семінар-тренінг «Соціально-психологічні компоненти соціалізації особи» для викладачів кафедри.


Доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Акім Ізраїлович Литвак отримав сертифікат про публікацію статті «Управлінські регламенти медичного закладу», опубліковану в журналі «Новини медицини і фармації».


На кафедрі філософських та соціально-політичних наук 8 квітня з 9.30 до 12.00 (в аудиторії 409) відбулася рольова інтелектуальна дискусія з актуальних питань державної інформаційної політики в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Модератори заходу - професори Н.М. Драгомирецька і О.П. Якубовський. Захід проводився як підсумковий контроль (екзамен) у викладанні модулю «Державна інформаційна політика в Україні» (викладач – професор Н.М. Драгомирецька). Підготовка до дискусії проводилася за методикою «Do it». У заході брали участь слухачі спеціалізацій: «Регіональне управління», «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» і «Управління охороною здоров’я» факультету державного управління (заочна форма навчання, І потік 2 курсу). Слухачі презентували власні погляди на вироблення напрямів реалізації державної інформаційної політики в Україні з урахуванням досвіду провідних держав світу. Було презентовано 9 концепцій-проектів (посилання на слайди). Тривалість заходу – дві з половиною години; в ході заходу відбувалося активне емоційне обговорення, яке продемонструвало високий інтелектуальний рівень слухачів, бажання внести прогресивні зміни у діяльність державних службовців і в систему державного управління в цілому. Підготовка до дискусії – результати чотирьох практичних занять за програмою модулю. Слухачі факультету державного управління показали організованість, згуртованість, вміння працювати в команді, наявність сформованих професійних компетенцій. Були присутні викладачі кафедри, які брали активну участь у науковій дискусії. Надало допомогу в оформленні приміщення, технічному забезпеченні та організації проведення заходу управління інформаційно-комунікаційних технологій ОРІДУ.
Електронний контроль держави Електронний громадський контроль МОДЕЛЬ Уряд-Організації Створення національної електронної системи сертифікації е-phyto
Е-Нотаріат Концепція прозорості та доступності операцій з землею в Україні ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ


Кафедра прийняла участь у Дні Відкритих Дверей!
фотогалерея


Продовжує свою роботу державна екзаменаційна комісія № 5 з прийому державних екзаменів і захисту магістерських робіт. До складу комісії входять викладачі кафедри філософських та соціально-політичних наук: О.П. Якубовський – професор, заступник голови комісії, завідувач кафедри; О.Д. Корвецький – к.мед.н., доцент; А.І. Літвак – к.мед.н.; Н.Х. Магомедова – методист кафедри.
На фото: робота комісії – головує професор О.П. Якубовський; захищає магістерську роботу випускниця заочного відділення факультету державного управління О.В. Гойман; з відгуком на магістерську роботу виступає професор Н.М. Драгомирецька.
фотогалерея


29 жовтня 2015 року кафедра філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, присвяченої 20-річчю утворення ОРІДУ «Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід» провела засідання третьої секції конференції - «Соціально-політичний та культурний розвиток регіону: сучасні тенденції та перспективи». Керівник секції – завідувач кафедри професор О.П. Якубовський, секретар – доцент Л.М. Титаренко. Серед учасників засідання наукової секції – викладачі кафедри та інституту, слухачі факультету державного управління денної та заочної форм навчання, гості. Цікаво прозвучали та викликали жваве обговорення виступи О.П. Якубовського, Б.Ю. Ростіянова, О.І. Воронова, Л.М. Титаренко, Ю.О. Овчаренка, А.І. Літвака, а також гостя конференції – професора з Молдови – Іона Дульського.
фотогалерея


22 жовтня 2015 року

    Доцент Ростіянов Б.Ю. проінформував про хід виконання видання науково-методичної літератури, зазначив, що усе заплановано, усе виконано.
Постановили:
1. Професорсько-викладацькому складу кафедри активізувати науково-методичну діяльність і, передусім, у напрямку розробки і видання матеріалів з інноваційних форм навчання, авторських методичних матеріалів тощо.
До 1 листопада п. р. надати доц.. Ростіянову Б.Ю. відповідні пропозиції.
2. Рахувати доцільним запланувати видання монографії узагальнюючи діяльність кафедри, персонально її викладачів з нагоди 20-ти річчя з дня її заснування (30 серпня 1996 року).
Доручити доц.. Ростіянову Б.Ю. на протязі двох тижнів підготувати пропозиції по назві цієї монографії, авторського та редакційного колективу, обсягу друкованих аркушів і винести їх на розгляд кафедри для затвердження.
Слухали:
Про завдання щодо участі в Всеукраїнській науково-практичній конференції.
Завідувач кафедри проф.. Якубовський О.П. проінформував, що майже усі викладачі, більшість аспірантів і здобувачів виявили бажання прийняти участь в конференції, підготували тези виступів і передали їх до оргкомітету конференції.
Постановили:
1. Професорсько-викладацькому складу кафедри прийняти активну участь в роботі конференції секції « Соціально-політичний та культурний розвиток регіону: сучасні тенденції та перспективи».
Кафедра доручає виступити на секції професорам Якубовському О.П., Драгомирецької Н.М., Овчаренко С.В., доцентам Літвак А.І., Ростіянову Б.Ю., Титаренко Л.М., Овчаренко Ю.О., Воронову О.І.
2. Для доопрацювання пропозицій секції утворити комісію у складі:
проф. Драгомирецька Н.М.
доц. Сокур Н.В.
доц. Яценко В.А.


Про завдання щодо участі у конкурсі на кращу кафедру інституту.
Відповідно до наказу директора ОРІДУ АДУ при Президентові України від 25.09.2015 року № 117 «Про проведення конкурсу на кращу кафедру в 2015 році» та від 28.09.15 р. № 118 «Про затвердження положення «Про конкурс на кращу кафедру» прийнятий графік огляду діяльності кафедр з 19.10 до 27 листопада ц.р.
З метою своєчасної і якісної підготовки матеріалів, за якими оцінюється діяльність кафедри закріпити за основними пунктами графіка перевірки наступник викладачів:
19-23 жовтня, міжнародна діяльність
відп. Курносенко Л.В.
26-30 жовтня, експертно-дорадча діяльність
відп. Драгомирецька Н.М.
02-06 листопада, наукова діяльність
відп. Ростіянов Б.Ю.
16-20 листопада, навчально-методична діяльність кафедри
відп. Якубовський О.П.
Яковлева Л.І.
23-27 листопада, організаційна складова та громадська діяльність науково-педагогічних працівників кафедри
відп. Якубовський О.П.
Сокур Н.В.
Окремі доручення:
1. Покращення інтер`єру приміщення кафедри (картини, квіти, фото, сувеніри тощо)
відп. Яценко В.А.
2. Упорядкування протоколів та матеріалів засідань кафедри
відп. Якубовський О.П.
3. Наявність журналів, обліку навчального навантаження викладачів, взаємовідвідування занять тощо, своєчасне заповнення їх
відп. Сокур Н.В.
4. Складання індивідуальних планів роботи викладачів
відп. Якубовський О.П.


21-22 травня

   
21 травня 2015 року декан факультету менеджменту кандидат наук з державного управління доцент Яценко Володимир Архипович провів відкриту лекцію з соціології для студентів 1 курсу. На лекції були присутні викладачі кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ. Лектор продемонстрував високу викладацьку майстерність, науковий професіоналізм, вміння вести цікавий і конструктивний діалог з аудиторією.
21-22 травня кафедра філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ організувала й провела Першу Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції та сучасні тенденції». Особливо вагомий внесок у підготовку конференції зробили професор О.П. Якубовський, професор Н.М. Драгомирецька, доцент Н.В. Сокур. Конференція викликала велику цікавість з боку гостей і учасників, була насичена науковими дискусіями; учасники конференції ухвалили корисні й актуальні рекомендації.Кафедрою філософських та соціально-політичних наук – та інформаційно-комунікативним управлінням Головного управління державної фіскальної служби України в Одеській області вже вдруге організована і проведена наукова дискусія зі слухачами спеціальності «Державне управління» заочної форми навчання з актуальних проблем організації роботи органів державної влади у світлі євроінтеграційних процесів. Захід відбувся 03.04.2015 року. Жваве обговорення, зокрема, викликали питання розвитку інформаційного суспільства України в контексті інновацій у державному секторі Європейського союзу до 2020 року, впливу розвинутого інформаційного суспільства на практичні дії влади.
фотогалерея детальніше


Шановні колеги!
Кафедра філософських та соціально-політичних наук
Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
запрошує науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, слухачів, студентів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, а також фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції взяти участь у
І Всеукраїнській науково-практичній конференції
«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ»
яка відбудеться 21-22 травня 2015 року
в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

27 березня 2015 р. Викладач кафедри філософських та соціально-політичних наук доцент Л.М. Титаренко провела другий етап відкритого заліку з політології для студентів 4-го факультету менеджменту .
фотогалерея

   Викладач кафедри філософських та соціально-політичних наук доцент Л.М. Титаренко провела 9 квітня на 3-й парі відкритий залік з дисципліни «Політологія». Залік успішно складали студенти 4-го курсу денної форми навчання факультету менеджменту. Для заліку викладачем було обрано новаторську форму – відкритий публічний захист вивченого і опрацьовано студентами матеріалу з широким використанням сучасних мультимедійних технічних засобів. В новаторській і доцільній формі відкритого заліку переконався професорсько-викладацький склад кафедри філософських та соціально-політичних наук, присутній на занятті доцента Л.М. Титаренко.
фотогалерея

   20 березня 2015 року кафедра філософських та соціально-політичних наук провела КРУГЛИЙ СТІЛ на тему “Проблеми та ризики реформування системи охорони громадського здоров’я в умовах децентралізації влади”. Організаторами виступили кафедра філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та Управління охорони здоров’я Одеської обласної адміністрації. Організатор засідання «Круглого столу» - Корвецький Олександр Дмитрович, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук, к. мед. н. Модератором засідання «Круглого столу» виступив Якубовський Олексій Петрович, завідувач кафедри філософських та соціально-політичних наук, кандидат історичних наук, професор. В роботі круглого столу взяли участь керівники органів управління та представники громадських організацій сфери охорони здоров’я Півдня України, науковці Одеського медичного університету, викладачі кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, слухачі спеціалізації «Управління охороною здоров’я» ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Були обговорені наступні питання: пріоритети державної політики у сфері охорони громадського здоров’я на найближчу перспективу (Тяпкін Григорій Михайлович, директор обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики), досвід впровадження в Одеській області Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Київ» №3612 – VI від 07.07.11 (Тєряєва Олена Геннадіївна, головний спеціаліст Управління охорони здоров’я Одеської обласної адміністрації), нові підходи щодо реформування системи охорони громадського здоров’я на місцевому рівні. Проблеми та ризики (Полясний В’ячеслав Олексійович, начальник Управління охорони здоров’я Одеської обласної адміністрації, д. мед. наук, доцент кафедри соціальної медицини, медичного права й менеджменту Одеського медичного університету, Заслужений лікар України, магістр державного управління), запровадження лікарського самоврядування у контексті реформування системи охорони громадського здоров’я (Тищук Микола Миколайович, голова правління Українського лікарського товариства), державно-правовий експеримент як організаційно-методична основа запровадження реформування системи охорони громадського здоров’я ( Корвецький Олександр Дмитрович, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к. мед. н.).

   В межах засідання кафедри філософських та соціально-політичних наук відбувся науковий семінар. З лекцією про особливості управлінської діяльності Г.О. Потьомкіна на півдні України в ІІ половині 18 століття виступив завідувач кафедри професор О.П. Якубовський. Лекція є частиною пропонованого Олексієм Петровичем Якубовським авторського курсу «Історія Південної України 18-19 століть через призму особистостей». Професорсько-викладацький склад кафедри з цікавістю прослухав змістовну лекцію професора О.П. Якубовського, яка продемонструвала концептуально нове, сучасне бачення управлінської особистості князя Г.О. Потьомкіна, і взяв активну участь у науковій дискусії.

Кафедра філософських та соціально політичних наук привітала тьютора спеціалізації «Управління у сфері охорони здоров’я» доцента О.Д. Корвецького із введенням до складу колегії управління охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації (розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації І.П. Палиці № 92/А-2015 від 26.02.2015) і до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади головних позаштатних спеціалістів управління охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації.

    14 березня 2015 року кафедра філософських та соціально-політичних наук ВПЕРШЕ В ТАКОМУ ФОРМАТІ В ІСТОРІЇ ОРІДУ організувала і провела СУЧАСНУ наукову дискусію «Перспективи розвитку інформаційного суспільства України в контексті інновацій у державному секторі Європейського союзу до 2020 року».
Мета дискусії: провести обговорення дискусійних питань щодо впливу розвинутого інформаційного суспільства на організацію роботи органів влади України у світлі євроінтеграційних процесів шляхом наповнення новим змістом і розробки нових моделей електронного суспільного устрою.
Очікувані результати: розроблення рекомендацій та пропозицій для суб’єктів державного управління.
Дискусія відбулася о 15.30 в ауд. 210.
Дискусію організувала професор Н.М. Драгомирецька, використавши форму прилюдного захисту ІНПЗ слухачами заочної форми навчання 2 курсу факультету державного управління.
Дискусія проходила під головуванням завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук професора О.П. Якубовського. Розпочалася дискусія зі вступного слова професора Олексія Петровича Якубовського; з доповідями виступили професор Наталя Михайлівна Драгомирецька и запрошена на дискусію гостя - Ольга Назарівна Биковська – начальник інформаційно-комунікаційного управління Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області.
Учасниками заходу були декан факультету державного управління С.О. Липовська, викладачі кафедри філософських та соціально-політичних наук, слухачі факультету державного управління.
Дискусія пройшла дуже цікаво і змістовно.
фотогалерея

    12 березня 2015 року відбулося засідання кафедри філософських та соціально-політичних наук з наступним порядком денним:
1. Методичний семінар: «Інноваційні форми навчання: набутий досвід та подальший розвиток» (професор Н.М. Драгомирецька).
2. Презентація навчального посібника «Державна інформаційна політика» (професор Н.М. Драгомирецька).
3. Про підготовку кафедральної наукової конференції за темою: «Соціально-політичний розвиток Півдня України: історія і сучасність» (професор О.П. Якубовський).
4. Про авторський курс «Історія Південної України 18-19 століть через призму особистостей» (професор О.П. Якубовський).
Викладачі кафедри з великою цікавістю прослухали виступи професорів Н.М. Драгомирецької та О.П. Якубовського. По завершенні розгляду четвертого питання професор О.П. Якубовський прочитав дуже цікаву, змістовну і науково насичену лекцію про досвід управлінської діяльності одного з перших градоначальників Одеси Олександра Федоровича Ланжерона, яка викликала жваве обговорення серед викладачів кафедри.

    15 січня 2015 року в ауд. 207 о 13.00 відбулося розширене засідання кафедри філософських та соціально-політичних наук – між кафедральний семінар, на якому проходив попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.01 – теорія та історія державного управління – здобувачем Боделаном Володимиром Руслановичем. Науковий керівник здобувача – д.держ.упр., проф. Драгомирецька Наталія Михайлівна. Тема дисертації – «Державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект». В засіданні брала участь кафедра філософських та соціально-політичних наук у повному складі, на чолі з проф. О.П. Якубовським, професорсько-викладацький склад інституту. Голова засідання – д.держ.упр., проф. Пахомова Т.І., секретар – к.політ.н., доц. Титаренко Л.М. В дисертації В.Р. Боделана дуже цікаво віддзеркалено сучасний етап державотворення України, про що говорили у конструктивній науковій дискусії, що розгорнулася в ході засідання, д.держ.упр., проф. Молодожон Ю.Б., д.держ.упр., проф. Надолішній П.І., заступник директор ОРІДУ НАДУ доц.. Попов С.А., д.держ.упр., проф. Пахомова Т.І., д.філос.н., проф. Овчаренко С.В. та інші. Із ґрунтовними науковими рецензіями на дисертаційну роботу В.Р. Боделана виступили д.держ.упр., проф. Марущак В.П.; декан факультету менеджменту к.держ.упр., доц. Яценко В.А.; к.держ.упр., ст.викл. Сивак Т.В.
Дисертація В.Р. Боделана дістала позитивну оцінку і була одноголосно рекомендована для подальшого проходження в спеціалізованій вченій раді.

    19 грудня 2014 року відбулося засідання кафедри філософських та соціально-політичних наук під головуванням професора О.П. Якубовського. На порядку денному – такі питання:
1) Про завдання щодо організованого проведення зимової сесії та захисту магістерських робіт;
2) Затвердження теми дисертаційного дослідження аспіранта Полюляка Р.А. та його індивідуального плану роботи (науковий керівник – професор Н.М. Драгомирецька);
3) Попередній захист кандидатської дисертації аспірантом В.І. Кіровим (науковий керівник – доцент Сокур Н.В.);
4) Різне.
Особливо цікавим на засіданні кафедри був попередній захист кандидатської дисертації аспірантом В.І. Кіровим. Аспірант В.І. Кіров блискучо виступив із доповіддю по темі дисертації – аналіз державного управління формуванням здорового способу життя молоді. Дисертація викликала жваве обговорення, найбільш активними учасниками якого стали професори О.П. Якубовський, Е.А. Гансова, доценти Л.І. Яковлева, Б.Ю. Ростіянов, О.Д. Корвецький, Н.В. Сокур.
фотогалерея

    20 листопада 2014 року відбулося засідання кафедри філософських та соціально-політичних наук, одним з питань порядку денного був попередній захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата наук з державного управління аспірантом В.В. Малініним. Доповідь аспіранта з досліджуваних проблем соціокультурної ідентичності викликала жваву й плідну наукову дискусію.
фотогалерея

    Кафедрою філософських та соціально-політичних наук (в першу чергу – професорами О.П. Якубовським та Н.М. Драгомирецькою) 20 листопада 2014 року було організовано і проведено круглий стіл з питань регіонального розвитку, в якому взяли участь знані економісти й фінансисти міста Одеси й Одеської області.
фотогалерея

    Кафедра філософських та соціально-політичних наук взяла активну участь у Всеукраїнській науковій конференції «Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід» 31 жовтня 2014 року. На пленарному засіданні від кафедри виступала доцент Л.І. Яковлева. В роботі секції № 3 «Теоретичні та практичні аспекти управління суспільно-політичною та гуманітарною сферою регіону» під головуванням професора О.П. Якубовського взяли участь всі викладачі кафедри, аспіранти та здобувачі, слухачі спеціалізації. Жваву наукову дискусію викликали доповіді професора Н.М. Драгомирецької та доцента ЛітвакаА.І.
фотогалерея


    Кафедра філософських та соціально-політичних наук цього тижня, 30 жовтня і 28 жовтня 2014 року, провела зустрічі зі слухачами факультету державного управління спеціалізації «Соціальна і гуманітарна політика» (заочна форма навчання) з метою ознайомлення слухачів з порядком вибору і написання магістерських робіт. Перед слухачами виступили професор Якубовський О.П., викладачі кафедри.    З початком нового навчального року на кафедрі філософських та соціально-політичних наук відбулося кілька засідань. Кафедральні регулярні засідання проходять щочетверга, а також і в інші дні, якщо є нагальна потреба. Серед найцікавіших питань, що розглядалися на засіданнях кафедри - звіт слухачів другого курсу денної форми навчання про результати стажування влітку, та щорічні звіти аспірантів і здобувачів про хід навчання і написання дисертаційних робіт.
На фотознімках: епізоди засідання кафедри 4 вересня; звітують слухачі - магістранти кафедри.
фотогалерея


    28 серпня 2014 року відбулося засідання кафедри філософських та соціально-політичних наук. Вів засідання завідувач кафедри професор О.П. Якубовський. Завідувач кафедри ознайомив професорсько-викладацький склад кафедри з актуальними питаннями початку нового навчального року в ОРІДУ, поставив перед колективом кафедри важливі завдання, пов'язані з навчальним процесом, науковою, організаційною та виховною роботою на 2014-2015 навчальний рік. Наступне засідання кафедри відбудеться 04.09.2014 року о 12.00.    Участь кафедри у проведенні фестивалю науки. 12 травня викладачі кафедри взяли участь в лекції-диспуті за темою "Український менталітет". В дискусії виступили проф. Якубовський О.П., доцент Мартинюк Е.І. Виступ останнього був вислуханий з великою цікавістю, відрізнявся оригінальністю та новизною щодо визначення самого поняття "менталітет" та української ментальності зокрема. Викладачі та аспіранти кафедри планують брати участь і в інших заходах з проведення фестивалю науки, запропонованих кафедрою державного управління і місцевого самоврядування.    22 травня 2014 року кафедра філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ провела в ауд. 202 круглий стіл на тему "Підготовка управлінських кадрів для сфери охорони здоров'я Півдня України: набутий досвід та шляхи удосконалення. Модератором круглого столу виступив професор Якубовський Олексій Петрович. На засідання круглого столу були запрошені: керівники органів управління та представники громадських організацій сфери охорони здоров'я Півдня України, науковці Одеського медичного університету, викладачі кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ, слухачі спеціалізації "Управління охороною здоров'я" ОРІДУ НАДУ.
   Проблеми відповідності керівних кадрів системи охорони здоров'я новим викликам розглянув у своєму виступі Полясний В'ячеслав Олексійович - начальник Управління охорони здоров'я Одеської ОДА, д.мед.наук, доцент кафедри соціальної медицини, медичного права й менеджменту Одеського медичного університету, Заслужений лікар України, магістр державного управління. Принципи підготовки резерву керівних кадрів лікувально-профілактичних закладів проаналізувала Соколова Ірина Ігорівна - перший заступник директора Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради. Сучасний погляд на керівника закладу охорони здоров'я запропонував Корвецький Олександр Дмитрович - доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ. Формування лідерських якостей як важливу складову підготовки керівних кадрів сфери охорони здоров'я охарактеризував Літвак Акім Ізраїлович - доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ. Торкнувся питань підготовки керівників системи охорони здоров'я до взаємодії з лікарським самоврядуванням Тищук Микола Миколайович - заступник голови Одеської обласної організації Всеукраїнського лікарського товариства. Про необхідність знань у сфері аудиту менеджменту якості для керівників закладів охорони здоров'я міркував Бірюков Віктор Сергійович - доцент кафедри соціальної медицини, медичного права й менеджменту Одеського медичного університету, к.мед.н.
   Учасники круглого столу залишилися задоволеними цікавою, конструктивною, актуальною розмовою.
    17.04.2014 року кафедра філософських та соціально-політичних наук в ауд.305 о 14.00 провела семінар на тему "Використання новітніх технологій у навчанні".З доповіддю виступила начальник навчально-методичного відділу старший викладач С.К.Фурман,розповівши про особливості використання сучасної електронної дошки.
фотогалерея


    3 квітня 2014 року кафедра філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ під керівництвом професора О.П. Якубовського провела науково-практичну конференцію "Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції". Пленарне засідання відбулося в аудиторії 409. З вітальним словом виступив директор ОРІДУ Микола Михайлович Іжа. На конференції, крім професорсько-викладацького складу кафедри та інституту, були присутні й брали активну участь гості з різних вузів і установ м. Одеси, аспіранти, докторанти, слухачі й студенти ОРІДУ.
    По кафедрі філософських та соціально-політичних наук проходили екзаменаційне випробування та захищали магістерські роботи 98 випускників, з яких 66 - за спеціалізацією "Соціальна і гуманітарна політика", 32 - "Управління охороною здоров'я".
    На відмінно склали державний екзамен 27 слухачів; з такою ж оцінкою 41 слухач захистив магістерську роботу.
    Найбільш актуальними і змістовними визначені магістерські роботи Агоп"ян Г.О., Каплинської О.В., Бобрової О.О., Попкової Л.В. та Бондарєва О.В.
    В цілому слухачі спеціалізацій кафедри продемонстрували високу теоретичну підготовку, вміння на її базі розробляти конкретні рекомендації для удосконалення роботи державних органів та органів місцевого самоврядування.
    ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ.  Шановні колеги! 3-4 квітня 2014 р. в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на базі кафедри філософських та соціально-політичних наук відбудеться науково-практична конференція "Суспільно-політичний та соціокультурний розвиток Південного регіону України: історичні традиції і сучасні тенденції".


Детальніше.


    Починаючи з 9 січня 2014 року - щовівторка і щочетверга на кафедрі проводяться засідання, присвячені попередньому захисту магістерських робіт. Початок - о 13.30.


    29 грудня 2013 року викладачі кафедри були на екскурсії в бібліотеці ОРІДУ. Бібліотекар О.О. Кудрявцева провела цікаву і змістовну екскурсію по старих бібліотечних фондах, розповіла історію бібліотеки.


   Кафедра філософських та соціально-політичних наук 19 грудня 2013 року провела методологічний семінар "Сучасні соціологічні методи дослідження в державному управлінні". З доповіддю виступив доцент В.А. Яценко. В семінарі брали активну участь викладачі кафедри та всі аспіранти ОРІДУ НАДУ при Президентові України. Вів семінар професор О.П. Якубовський, він виступив зі вступним і заключним словом. На семінарі був присутній заступник директора ОРІДУ з наукової роботи доцент С.А. Попов.
   В обговоренні доповіді доцента В.А. Яценка взяли участь професор О.П. Якубовський, професор С.В. Овчаренко, доцент С.А. Попов, доцент Б.Ю. Ростіянов, доцент Л.В. Курносенко.


Фотогалерея додається.


   21 листопада 2013 року за ініціативи професора Овчаренко С.В. слухачі другого курсу денної форми навчання факультету державного управління спеціалізації "Соціальна і гуманітарна політика" у рамках дисципліни "Етносоціальні та етнополітичні процеси в сучасній Україні" відвідали відділ національностей та релігій управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації, а також Одеський центр української культури.
   Начальник відділу національностей та релігій Олена Валентинівна Петрова ознайомила слухачів з основними завданнями та функціями відділу, розповіла про основні напрями співпраці з представниками національних меншин, які мешкають на території Одеської області.
   У виставковій залі Одеського обласного центру української культури слухачі мали можливість взяти участь у культурно-мистецькій акції "Свіча скорботи", присвяченій 80-тій річниці голодомору 1932-1933 років. У програмі заходу була представлена презентація фотовиставки "Український голокост" й година історичної пам'яті "Чорні жнива скорботи".


Фотогалерея додається.


   За ініціативи професора Овчаренко С.В. 14 листопада 2013 року слухачі другого курсу денної форми навчання факультету державного управління спеціалізації "Соціальна і гуманітарна політика" у рамках дисципліни "Етносоціальні та етнополітичні процеси в сучасній Україні" відвідали Всеукраїнський центр болгарської культури та Одеський філіал Грецького фонду культури.
   Слухачі прослухали лекцію, яку провів директор Всеукраїнського центру болгарської культури - Дмитро Терзі. Він розповів про історію створення та повсякденні реалії із життя центру. Центр став тим місцем, де представники болгарської діаспори збираються, відзначають національні свята, підтримують і розвивають болгарську мову та культуру. Також в центрі проводяться різноманітні виставки, фотовиставки та конкурси за участю болгарських художників і літераторів. Дмитро Федорович запросив слухачів інституту в подальшому брати участь у культурних заходах центру болгарської культури, відвідати уроки болгарської мови тощо.
   До Одеського філіалу Грецького фонду культури слухачів було запрошено на концерт, присвячений 150-річчю з дня народження великого поета Константиноса Кавафіса. Представники інституту мали можливість побачити планшетну фотовиставку з інформацією про життя і творчість К.Кавафіса, послухати пісні та музику грецького композитора Афанасиоса Симоглу на вірші К.Кавафіса у виконанні камерного оркестру з диригентом Феодоросом Орфанідісом і солісткою із Греції сопрано Сонею Феодоріду. Після концерту усіх присутніх було запрошено на святковий фуршет.
   Учасники заходу висловили побажання і надалі брати участь у подібних заходах, які вже стали доброю традицією в інституті.


Фотогалерея додається.


   Участь кафедри філософських та соціально-політичних наук у щорічній конференції ОРІДУ 25 жовтня 2013 року: робота секції №3
   "Соціально-політичні аспекти розвитку публічного управління"
   (ауд. 207)


Фотогалерея додається.


   10 жовтня 2013 року в читальній залі ОРІДУ відбулося розширене засідання теоретико-методологічного семінару кафедри філософських та соціально-політичних наук, на якому були присутні кафедра філософських та соціально-політичних наук в повному складі, керівництво факультетів державного управління і менеджменту, очільники і викладачі інших кафедр інституту, співробітники підрозділів ОРІДУ, слухачі факультету державного управління (денної і заочної форм навчання).
   Вела семінар професор Овчаренко С.В. Ведуча оголосила тему і представила доповідача - завідувача кафедри філософських та соціально-політичних наук професора Олексія Петровича Якубовського. Професор О.П. Якубовський виступів із доповіддю-лекцією "Інститут генерал-губернаторства на Півдні України: історичний досвід управління краєм", присвяченою урокам управлінського досвіду, управлінської культури та етики відомого градоначальника Одеси й одночасно генерал-губернатора Новоросійського краю Дюка Ришельє, який і зробив Одесу європейським містом і столицею Новоросії. Багато років захоплено вивчаючи життя і діяльність Ришельє, професор Якубовський розповідав про те, якою яскравою особистістю був Дюк: інтелектуал, знавець багатьох мов, совісна і сумлінна людина; особистість, пронизана духом та ідеями старої - класичної - французької монархії. Ришельє своїм прикладом красномовно показав, що насправді означає поняття "еталонна влада" - влада на основі особистого прикладу.
   Учасники семінару зі щирою цікавістю і глибокою вдячністю поставилися до лекції Олексія Петровича Якубовського.


   10 квітня 2013 року відбулося засідання студентського наукового гуртка при кафедрі філософських та соціально-політичних наук "Історико-культурні питання державного управління ХХ століття" (керівник - доц. Б.Ю. Ростіянов). Засідання було присвячене героїчній даті - 69-й річниці визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників 10 квітня 1944 року. В ході засідання були розглянуті питання, пов'язані з особливостями державного управління в кризових ситуаціях - на прикладі подій Великої Вітчизняної війни. Під час дискусії виступили студенти 1 курсу факультету менеджменту: Ю. Манойлова, О. Згурська, А. Білошицька, Н. Носова, М. Сербін, І. Будуров, Я. Масенко; студенти 2 курсу К. Бойко, Н. Нефьодова, В. Міщенко.


   6 квітня 2013 року кафедра філософських та соціально-політичних наук вийшла на суботник. Обробляючи й доводячи до ладу присадибну ділянку, закріплену за кафедрою, особливу активність виявили професор О.П. Якубовський, доценти В.А. Яценко, Л.М. Титаренко, Б.Ю. Ростіянов, методист О.А. Яценко.


Фотогалерея додається.


   В четвер, 21.03.2013, на кафедрі філософських та соціально-політичних наук відбулося засідання науково-методичного семінару під керівництвом доц. Росколотько І.Л. Члени кафедри філософських та соціально-політичних наук заслухали доповідь доцента Ростіянова Б.Ю. "Андрагогіка: світовий і вітчизняний досвід".
   У доповіді йшлося про те, що андрагогіка (гр. андрос - доросла людина, чоловік; агогейн - вести) - розділ теорії вчення, що розкриває специфічні закономірності освоєння знань і умінь дорослим суб'єктом учбової діяльності, а також особливості керівництва цією діяльністю з боку професійного педагога. Поняття "андрагогіка" було введене в науковий ужиток в 1833 році німецьким істориком педагогіки А. Каппом. У останні десятиліття увага до андрагогіки постійно підвищується у зв'язку з підвищенням в кваліфікації, перенавчання або навіть зміни професії для громадян трудящих, а також можливостей і потреб вчення і перенавчання дорослих у зв'язку із збільшеними культурними запитами, усвідомленням потреби в посильному вченні і пізнанні нового як складовій здорового способу життя і так далі, у зв'язку з чим відкриваються курси і навіть факультети по вченню не лише дорослих працюючих громадян, але і пенсіонерів. Етимологія визначення В педагогічному енциклопедичному словнику (гл. ред Б.М. Бім-Бад) дано наступне визначення андрагогіки: "Одна з назв галузі педагогічної науки, що охоплює теоретичні і практичні проблеми освіти, вчення і виховання дорослих". Поряд з терміном "андрагогіка". у спеціальній літературі використовуються терміни "педагогіка дорослих", "теорія освіти дорослих" і ін. Термін відразу викликав бурхливу дискусію в середовищі учених, яка продовжується і посьогодні.
   В обговоренні доповіді взяли участь проф.. Якубовський О.П., проф.. Овчаренко С.В., доц.. Овчаренко Ю.О., доц.. Корвецький, доц.. Арабаджи Г.І., доц.. Титаренко Л.М.
   31 травня 2012 року в м. Києві, в Національній академії державного управління при Президентові України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю "Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни". Конференція була присвячена 15-річчю галузі науки "Державне управління". У виступах і доповідях приділено увагу сучасним технологіям формування і розвитку кадрового потенціалу держави, висвітлено напрями удосконалення системи професійного навчання управлінських кадрів, розглянуто особливості реалізації соціального партнерства у сфері державної кадрової політики. В конференції брали участь викладачі кафедри філософських та соціально-політичних наук ОРІДУ Н.В. Сокур і Л.І. Яковлева. Доцент Н.В. Сокур виступила з доповіддю "Підготовка працівників соціальної сфери як засіб формування якісного кадрового потенціалу", доцент Л.І. Яковлева - "Державна кадрова політика на регіональному рівні як чинник розвитку людського потенціалу".